lunduniversity.lu.se

Department of Philosophy

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Bibliotek, datorer och kopiering

LUX-biblioteket tillhör HT-biblioteken tillsammans med SOL-biblioteket. LUX-biblioteket ligger på entréplan i hus C och har öppet måndag till fredag 9-19 samt lördagar 10-16.

På LUX-biblioteket finns tryckt och elektroniskt material inom LUX ämnen. Via HT-bibliotekens webbplats får du tillgång till söksystem och ämnesguider. Alla ämnen inom HT har en egen ämnesbibliotekarie och det finns även bibliotekarier som är specialister inom andra områden t ex publiceringsverksamhet och studentstöd.

Ett begränsat antal kursböcker finns i på biblioteket. Lånetiden för dessa är fjorton dagar med möjlighet till förlängning om ingen annan står i kö. Förseningsavgift utgår med tio kronor per bok och dag.

I bibliotekets lokaler får du tillgång till bl a datorer, kopiatorer, studieplatser, tysta läsesalar och grupprum. Information om kopiering och utskrifter kan du få av bibliotekarien.