lunduniversity.lu.se

Department of Philosophy

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Live@Lund

Live@Lund är en webbaserad utbildningsplattform som är en knutpunkt för studenter och lärare. Via Live@Lund har du som student tillgång till alla de kurstillfällen och programtillfällen som du är registrerad på. Du loggar in med dit Studentkonto.

I Live@Lund kan du bland annat hitta:

  • kursplan
  • litteraturlista
  • schema
  • lektionsplanering
  • kursmaterial
  • inlämningsuppgifter
  • meddelande från lärare och administrativ personal
  • tentamensuppgifter
  • kontakt till kurskamrater etc.

Logga in i Live@Lund här.