lunduniversity.lu.se

Department of Philosophy

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Mentorer

SI-verksamhet

På vissa kurser har institutionen mentorer, så kallade SI-handledare (SI=Supplemental Instruction). På vissa kurser har institutionen mentorer, så kallade SI-handledare (SI=Supplemental Instruction). Detta innebär att studenter som har läst ämnet eller vid institutionen tidigare fungerar som mentorer och leder möten för nya studenter. SI-mötena erbjuds som komplement till undervisningen. På mötena diskuteras den senaste föreläsningen, lämpliga studietekniker, hur frågor ställs, hur man förbereder sig för tentamen med mera. Tid och plats för SI-mötena hittar du i kursens schema på hemsidan. Regelbundet deltagande i mentorsverksamheten kan öka dina chanser att klara av studierna på ett bra sätt.