Miljöarbete

Vår miljöpolicy

  • Filosofiska institutionen verkar för en hög grad av miljömedvetenhet hos anställda och studenter.

  • Hänsyn till miljön utgör en integrerad del av alla verksamheter vid Filosofiska institutionen.

  • Vi verkar för att successivt höja ribban för institutionens miljöarbete.

  • Institutionen skall genom sin forskning, undervisning och utåtriktade verksamhet bidra till ökad kunskap kring de filosofiska dimensionerna av miljöproblemen.

  • Vår största insats för miljön utgörs av den kunskap om och de attityder till miljö och hållbar utveckling som våra studenter för med sig från institutionen ut i samhället.

  • Institutionens miljöarbete är en fortlöpande process som bygger på initiativ och mål som granskas genom tillsyn och uppföljning.

  • De dagliga aktiviteterna och verksamheterna präglas av effektiv och långsiktigt hållbar resursanvändning.

  • Vi strävar efter att minska vår förbrukning av energi och ändliga resurser. Vid upphandling skall substitutionsprincipen så långt möjligt användas.

  • Resor i institutionens regi skall så långt möjligt ske på ett sådant sätt och med sådana transportmedel att den negativa miljöpåverkan minimeras.

Miljösamordnare på Filosofiska institutionen är Eva Sjöstrand.

Viktiga länkar