lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Miljöarbete

Vår miljöpolicy

• Filosofiska institutionen verkar för en hög grad av miljömedvetenhet hos anställda och studenter.

• Hänsyn till miljön utgör en integrerad del av alla verksamheter vid Filosofiska institutionen.

• Vi verkar för att successivt höja ribban för institutionens miljöarbete.

• Institutionen skall genom sin forskning, undervisning och utåtriktade verksamhet bidra till ökad kunskap kring de filosofiska dimensionerna av miljöproblemen.

• Vår största insats för miljön utgörs av den kunskap om och de attityder till miljö och hållbar utveckling som våra studenter för med sig från institutionen ut i samhället.

• Institutionens miljöarbete är en fortlöpande process som bygger på initiativ och mål som granskas genom tillsyn och uppföljning.

• De dagliga aktiviteterna och verksamheterna präglas av effektiv och långsiktigt hållbar resursanvändning.

• Vi strävar efter att minska vår förbrukning av energi och ändliga resurser. Vid upphandling skall substitutionsprincipen så långt möjligt användas.

• Resor i institutionens regi skall så långt möjligt ske på ett sådant sätt och med sådana transportmedel att den negativa miljöpåverkan minimeras.

Miljösamordnare på Filosofiska institutionen är Eva Sjöstrand.

Viktiga länkar

Miljöbalken: www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm

 

Förordning om miljöledning i statliga myndigheter: www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090907.htm

Miljödiplomerad institution

Miljödiplomerad institution