lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Schimpanser och djurparksbesökare imiterar varandra lika mycket

  2017-08-22

  Chimpans på Furuviks Zoo

  Fotograf: Tomas Persson

  I motsats till tidigare forskning som visat att apor trots uttrycken “apa efter” eller “härmapa” är ganska dåliga imitatörer har kognitionsvetare från Lund i en ny studie på Furuviks djurpark kunnat visa att schimpanser och människor härmar varandra i samma utsträckning. Forskningen visar också att chimpanserna troligen gör detta i kommunikativt syfte för att ta kontakt och inbjuda till lek.

  Att kunna kopiera andras beteende gör oss till effektiva elever och det gör att kompetens, kunskap och uppfinningar kan vandra från en generation till nästa. Imitation betraktas därför som den enskilt viktigaste kognitiva förmåga som krävs för att få mänsklig kultur att växa och utveckla sådana saker som språk, teknik, konst och vetenskap. Decennier av forskning har visat att apor, trots uttrycket att “apa efter”, är ganska dåliga imitatörer, särskilt i jämförelse med mänskliga barn. Barnens imitativa överlägsenhet har tillskrivits en större social motivation att kommunicera och dela erfarenheter med andra. Aktuella teorier menar att apor är dåliga imitatörer då de saknar denna sociala och kommunikativa sida av imitation. Studierna bakom dessa teorier har dock fokuserat på imitation när det gäller inlärningen av lösningar på fysiska problem.

  En ny studie från Lunds universitet, som publicerats i tidskriften Primates, har istället riktat in sig direkt på den interaktiva sidan av imitation, och kunde konstatera att skillnaden mellan människor och schimpanser då blir mindre självklar. Genom att systematiskt observera spontana interaktioner mellan djurparksbesökare och schimpanser på Furuviksparken i Sverige fann forskarna att båda arterna imiterade i lika stor utsträckning. Cirka 10% av de handlingar som producerades av endera arter var en efterapning av den andra artens handlingar.

  – Detta ägde rum i en typisk djurparksmiljö där både schimpanser och besökare försöker fånga varandras intresse på olika sätt. Vi studerade dessa interaktioner, förklarar Tomas Persson, en av de forskare som genomförde studien.

  Man fann också betydande överlapp vad gäller vilken typ av handlingar som kopierades av de två arterna. Både människor och schimpanser imiterade typiskt handklappningar och pussar eller knackningar på fönster.

  – De handlingar som kopierades av både människor och schimpanser var varken nya eller originella, vilket tyder på att imitationen i de här fallen inte hade med inlärning att göra. Syftet tycks vara rent socialt och kommunikativt, säger Persson.

  Resultaten visade också att interaktioner som inkluderade imitation varade längre än de utan imitation. Imitation av enkla gester var sålunda ett bra sätt att initiera kontakt och hålla igång interaktionen.

  – Flera gånger har vi observerat långvariga interaktioner präglade av lekfullhet, vilket påminner om hur småbarn kan interagera genom att imitera andras lekhandlingar, säger Dr. Gabriela-Alina Sauciuc, som genomförde studien tillsammans med Persson.

  Studien är den första som systematiskt undersökt spontan imitation mellan djurparksschimpanser och djurparksbesökare samt den sociala och kommunikativa roll som imitation kan förvärva genom kopiering av välbekanta rutinhandlingar. Resultaten tyder på att avsiktlig imitation i apors evolution kan ha utvecklats för kommunikation och för att skapa samhörighet, förutom den mer erkända inlärningsfunktionen.

  Länk till studien: http://rdcu.be/u5M5

  Senaste nyheterna

  Nya podden "Mycket hjärna" uppmärksammas i media
  2019-06-11
  Den nystartade podden Mycket Hjärna som diskuterar forskning kring lärande har uppmärksammats av ...

  Thomas Strandberg om nya sätt att genomföra opinionsundersökningar
  2019-06-03
  Kognitionsvetaren Thomas Strandberg intervjuades i Sydsvenskan den 22 maj om nya, sofistikerade ...

  Agency, Fate and Luck: Themes from Bernard Williams, 13-15 juni i Lund
  2019-05-20
  Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) och Filosofiska institutionen arrangerar konferensen ...

  Filosofiska rummet om epikurismen, njutningen och döden
  2019-05-20
  Frits Gåvertsson deltog i ett samtal i Filosofiska rummet P1 den 19 maj på temat "Epikurismen, ...

  Workshop 22 maj: Social Media, Polarization, and the Wisdom of Crowds
  2019-05-13
  Erik J Olsson, Filosofiska institutionen, arrangerar en workshop den 22 maj på temat Social Media, ...

  Fler nyheter