lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Six PhD positions at the department

  2018-02-01

  We have vacant positions for doctoral students in practical philosophy, theoretical philosophy and cognitive science.

  By following the links below you can read more about each position. Last application date is 1 March 2018.

  Three faculty funded positions:

  One position in practical philosophy

  One position in theoretical philosophy

  One position in cognitive science

  Two externally funded positions in practical philosophy within "Lund-Gothenburg Responsibility Project"

  One externally funded position in cognitive science within the project "What Can We Know About Ourselves?

  På svenska

  Via länkarna nedan kommer du direkt till varje utlysning där du kan läsa mer om anställningarna, både på svenska och engelska. För samtliga tjänster är sista ansökningsdag den 1 mars 2018.

  3 fakultetsfinansierade doktorandtjänster:

  en tjänst i praktisk filosofi

  en tjänst i teoretisk filosofi

  en tjänst i kognitionsvetenskap

  2 externfinansierade tjänster i praktisk filosofi inom "Lund-Gothenburg Responsibility Project"

  1 externfinansierad tjänst i kognitionsvetenskap inom projektet "What Can We Know About Ourselves?

  Senaste nyheterna

  Masterstudenter i kognitionsvetenskap på mässa för innovativ interaktion
  2019-01-22
  Masterstudenter i kognitionsvetenskap och civilingenjörsstudenter visade upp sina forsknings- och ...

  Hedersdoktor vid HT avliden
  2019-01-15
  Professor emeritus Isaac Levi har avlidit i en ålder av 88 år. Isaac Levi blev 1988 hedersdoktor ...

  Bidrag till forskning för att stimulera ungas intresse för hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik
  2019-01-10
  Agneta Gulz har tillsammans med Mattias Wallergård från Institutionen för designvetenskap beviljats ...

  Två bidrag till internationell postdok
  2018-12-10
  Andrés Garcia och Asger Kirkeby-Hinrup har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för internationell ...

  Filosofiska rummet om "Fredliga och inkluderande samhällen – utopi eller mänsklig rättighet?"?
  2018-11-26
  I Filosofiska rummet i P1 från den 25 november diskuteras ett av FN:s globala mål för en hållbar ...

  Fler nyheter