lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Stipendier för utlandsvistelse till två doktorander

  2018-03-05

  Andrey Anikin, doktorand i kognitionsvetenskap, och Gloria Mähringer, doktorand i praktisk filosofi, har tilldelats Kungliga Vitterhetsakademiens internationaliseringsstipendium för att tillbringa tid i Sussex respektive Barcelona.

  Så här beskriver doktoranderna själva sina avhandlingsarbeten och hur de kan ha nytta av vistelsen utomlands:

  Andrey is going to visit the Mammal Vocal Communication and Cognition Research at the University of Sussex led by Karen McComb and David Reby, two well-known researchers of acoustic communication. In his PhD research Andrey has focused on human nonverbal vocalizations from a biological perspective, so it is an exciting opportunity for him to collaborate with and learn from the expertise of the bioacousticians in Sussex.

  Gloria examines moral theories in light of the fact that moral reasoning as a human capacity is developing within social and cultural contexts. A focus of her PhD thesis is how individual agents relate to the continuous change of societal structures and whether they can play an active role in change. A strand of research Gloria is pursuing is concerning the capacity of perspectival shift. The LOGOS Research Group in Analytic Philosophy at the University of Barcelona hosts leading research on perspectival thought, such as the work by Manuel García-Carpintero or Sven Rosenkranz, and promises a stimulating environment for Gloria's development, bringing new insights especially from theoretical philosophy and the analytic philosophy of language.

  Alla stipendiater finns att se här.

  Senaste nyheterna

  Två bidrag till internationell postdok
  2018-12-10
  Andrés Garcia och Asger Kirkeby-Hinrup har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för internationell ...

  Filosofiska rummet om "Fredliga och inkluderande samhällen – utopi eller mänsklig rättighet?"?
  2018-11-26
  I Filosofiska rummet i P1 från den 25 november diskuteras ett av FN:s globala mål för en hållbar ...

  Hur vi navigerar bland våra minnen
  2018-11-09
  Forskare har länge inte funnit någon förklaring till varför den del av hjärnan som heter ...

  Chimps like to copy human visitors to the zoo
  2018-10-23
  Gabriela-Alina Sauciuc och Tomas Persson skriver i The Conversation om deras forskning om hur ...

  Anslag till forskning om filterbubblor och ideologisk segregering online
  2018-10-22
  Erik J Olsson har fått forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond för projektet "Filterbubblor ...

  Fler nyheter