lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Ledig anställning som postdoktor i praktisk filosofi

  2018-03-08

  Vi söker en postdoktor inom Lund Gothenburg Responsibility Project.

  Lunds universitet ledigkungör härmed en tvåårig anställning som postdoktor i praktisk filosofi med placering i projektet ”Lund Gothenburg Responsibility Project” vid Filosofiska institutionen.

  The Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) är ett 10-årigt projekt (som slutar 2025) under ledning av professor Paul Russell. Projektet är placerat vid Lunds universitet och Göteborgs universitet. Vid Lunds universitet är LGRP placerat vid Filosofiska institutionen. LGRP involverar postdoktorer, doktorander och framstående besökande forskare, samt står som värd för konferenser, workshops och andra forskningsaktiviteter. LGRP:s ambition är att bli ett ledande forskningscentrum inom sitt område.

  LGRP bedriver forskning om moraliskt ansvar och fri vilja inom områdena handlingsteori, normativ etik, metaetik och juridiskt ansvar. För mer information om LGRP se: http://www.lgrp.lu.se/.

  Postdoktorn ska delta i och bidra till forskningsmiljön bl. a. genom att aktivt delta i de forskningsseminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter som pågår inom ämnet och projektet, och därmed stimulera den teoretiska diskussionen kring projektets teman, bidra med egna studier på området, samt bidra till det gemensamma arbetet med att initiera nya forskningsidéer och projekt. Postdoktorn förväntas bedriva sin forskning i huvudsak på arbetsplatsen i Lund. Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20% av arbetstiden.

  Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom el. dyl. insändas i samband med ansökan. Det krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska.

  Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskargruppen och projektets helhet kommer att beaktas för anställningen om postdoktor.

  Särskilt meriterande är en akademisk bakgrund inom projektets forskningsområde, det vill säga fundamentala och analytiska frågor gällande moraliskt ansvar och fri vilja (i vid bemärkelse).

  Ansök senast den 29 mars. Läs mer här!

  Read more about the application and requirements in English here!

  Senaste nyheterna

  Två bidrag till internationell postdok
  2018-12-10
  Andrés Garcia och Asger Kirkeby-Hinrup har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för internationell ...

  Filosofiska rummet om "Fredliga och inkluderande samhällen – utopi eller mänsklig rättighet?"?
  2018-11-26
  I Filosofiska rummet i P1 från den 25 november diskuteras ett av FN:s globala mål för en hållbar ...

  Hur vi navigerar bland våra minnen
  2018-11-09
  Forskare har länge inte funnit någon förklaring till varför den del av hjärnan som heter ...

  Chimps like to copy human visitors to the zoo
  2018-10-23
  Gabriela-Alina Sauciuc och Tomas Persson skriver i The Conversation om deras forskning om hur ...

  Anslag till forskning om filterbubblor och ideologisk segregering online
  2018-10-22
  Erik J Olsson har fått forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond för projektet "Filterbubblor ...

  Fler nyheter