lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Senaste nyheterna

Varför lära in utantill när det bara är att googla?
2019-02-18
Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, medverkade i Vetandets värld i Sveriges Radio den 11 ...

Four PhD positions at the department
2019-02-01
We have vacant positions for doctoral students in theoretical philosophy, cognitive science and ...

Masterstudenter i kognitionsvetenskap på mässa för innovativ interaktion
2019-01-22
Masterstudenter i kognitionsvetenskap och civilingenjörsstudenter visade upp sina forsknings- och ...

Hedersdoktor vid HT avliden
2019-01-15
Professor emeritus Isaac Levi har avlidit i en ålder av 88 år. Isaac Levi blev 1988 hedersdoktor ...

Bidrag till forskning för att stimulera ungas intresse för hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik
2019-01-10
Agneta Gulz har tillsammans med Mattias Wallergård från Institutionen för designvetenskap beviljats ...

Fler nyheter