lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Anslag till forskning om filterbubblor och ideologisk segregering online

  2018-10-22

  Erik J Olsson har fått forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond för projektet "Filterbubblor och ideologisk segregering online: behövs reglering av sökmaskiner?".

  Vi söker efter information varje dag med Google och andra sökmaskiner. En populär uppfattning är att sökmaskiner och andra sociala medier kan leda till så kallade filterbubblor. Eftersom sökmaskiner baserar sökningen även på vad användaren sökt efter tidigare (”personalisering”) finns en risk för att denne till slut bara ser sökresultat som bekräftar hennes tidigare världsbild.

  Forskningsprojektet ska bland annat undersöka huruvida det behövs ytterligare rättslig reglering av sökmaskiner med anledning av personalisering och filterbubblor.

  Anslaget är på 3,7 miljoner kronor. I projektet kommer även Emmanuel Genot att ingå.

  Läs mer om projektet.

  Senaste nyheterna

  Masterstudenter i kognitionsvetenskap på mässa för innovativ interaktion
  2019-01-22
  Masterstudenter i kognitionsvetenskap och civilingenjörsstudenter visade upp sina forsknings- och ...

  Hedersdoktor vid HT avliden
  2019-01-15
  Professor emeritus Isaac Levi har avlidit i en ålder av 88 år. Isaac Levi blev 1988 hedersdoktor ...

  Bidrag till forskning för att stimulera ungas intresse för hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik
  2019-01-10
  Agneta Gulz har tillsammans med Mattias Wallergård från Institutionen för designvetenskap beviljats ...

  Två bidrag till internationell postdok
  2018-12-10
  Andrés Garcia och Asger Kirkeby-Hinrup har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för internationell ...

  Filosofiska rummet om "Fredliga och inkluderande samhällen – utopi eller mänsklig rättighet?"?
  2018-11-26
  I Filosofiska rummet i P1 från den 25 november diskuteras ett av FN:s globala mål för en hållbar ...

  Fler nyheter