lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Bidrag till postdok för projektet "Svåra val, klimatförändringar och moraliskt ansvar"

  2019-03-07

  Henrik Andersson har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för internationell postdok för projektet "Svåra val, klimatförändringar och moraliskt ansvar".

  Om projektet:
  Vi är idag fullt medvetna om hotet från klimatförändringar. Vi vet att omställningar måste göras och att ansvar måste tillskrivas för de handlingar som lett till klimatförändringar. Men hur ska stater fatta policybeslut om klimatförändringar och vem bär egentligen ansvaret för de handlingar som lett till klimatförändringar? Det här projektet har som mål att besvara dessa två frågor. Först kommer en normativ beslutsteori utvecklas som kan vägleda stater i deras beslutsfattande gällande klimatförändringar. Därefter kommer det bringas klarhet i hur man tillskriver moraliskt ansvar för de handlingar som har lett till klimatförändringar.

  Bidraget är till för att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen.

  Senaste nyheterna

  HT-dagarna 5-6 april med temat Misstag
  2019-03-18
  Den 5-6 april hålls Humanist- och teologdagarna på LUX med öppna föreläsningar på temat Misstag. ...

  Erik J. Olsson invald i humanistiskt vetenskapssamfund
  2019-03-12
  Professor Erik J. Olsson har blivit invald i Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. ...

  Kulturkris bland Afrikas schimpanser
  2019-03-08
  Kognitionsforskaren Tomas Persson medverkade i Vetenskapsradion i P1 den 8 mars om hur kulturella ...

  Bidrag till postdok för projektet "Svåra val, klimatförändringar och moraliskt ansvar"
  2019-03-07
  Henrik Andersson har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för internationell postdok för projektet ...

  Frits Gåvertsson och Tomas Persson i Filosofiska rummet
  2019-03-07
  Två veckor i rad har medarbetare vid Filosofiska institutionen medverkat i programmet Filosofiska ...

  Fler nyheter