lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Bidrag till postdok för projektet "Svåra val, klimatförändringar och moraliskt ansvar"

  2019-03-07

  Henrik Andersson har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för internationell postdok för projektet "Svåra val, klimatförändringar och moraliskt ansvar".

  Om projektet:
  Vi är idag fullt medvetna om hotet från klimatförändringar. Vi vet att omställningar måste göras och att ansvar måste tillskrivas för de handlingar som lett till klimatförändringar. Men hur ska stater fatta policybeslut om klimatförändringar och vem bär egentligen ansvaret för de handlingar som lett till klimatförändringar? Det här projektet har som mål att besvara dessa två frågor. Först kommer en normativ beslutsteori utvecklas som kan vägleda stater i deras beslutsfattande gällande klimatförändringar. Därefter kommer det bringas klarhet i hur man tillskriver moraliskt ansvar för de handlingar som har lett till klimatförändringar.

  Bidraget är till för att främja internationell rörlighet för nydisputerade forskare med svensk doktorsexamen.

  Senaste nyheterna

  Agency, Fate and Luck: Themes from Bernard Williams, 13-15 juni i Lund
  2019-05-20
  Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) och Filosofiska institutionen arrangerar konferensen ...

  Filosofiska rummet om epikurismen, njutningen och döden
  2019-05-20
  Frits Gåvertsson deltog i ett samtal i Filosofiska rummet P1 den 19 maj på temat "Epikurismen, ...

  Workshop 22 maj: Social Media, Polarization, and the Wisdom of Crowds
  2019-05-13
  Erik J Olsson, Filosofiska institutionen, arrangerar en workshop den 22 maj på temat Social Media, ...

  Filosofiska rummet om Det missuppfattade förnuftet
  2019-05-13
  Ingar Brinck, Åsa Wikforss och Peter Gärdenfors deltog i ett samtal i Filosofiska rummet P1 den 12 ...

  Ny rapport av Jana Holsanova: ”Bildbeskrivning för tillgänglighet – riktlinjer, forskning och praktik”
  2019-05-09
  Jana Holsanova har publicerat rapporten ”Bildbeskrivning för tillgänglighet – riktlinjer, forskning ...

  Fler nyheter