lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Symposium om lärande och undervisning

2019-03-19

Kronprinsessan Victoria, Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet, och Susanne Susanne Kjällander, lektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Educational Technology Group och Linnémiljön CCL vid Lunds universitet och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arrangerade den 14 mars symposiet ”Praktiknära forskning om lärande och undervisning – att förena vetenskap och praktik”  i Stockholm.

Symposiet lyfte fram exempel på forskning om lärande och undervisning, som har de dubbla drivkrafterna att bidra till både (i) att förstå och förklara lärande och undervisning ur vetenskapliga perspektiv och (ii) att utveckla och förbättra lärande och undervisning.

Symposiet finansierades med bidrag från Kronprinsessan Victorias stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning och samarrangerades av Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och Susanne Susanne Kjällander, lektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Senaste nyheterna

Bebisar märker när du härmar dem – och de gillar det
2020-05-25
Sex månader gamla spädbarn verkar förstå när vuxna härmar dem och upplever den som härmar dem som ...

Vad är formativ bedömning?
2020-05-05
Det senaste avsnittet av podden Mycket hjärna handlar om formativ bedömning. Vad är formativ ...

Postdoc in Cognitive Science
2020-04-24
We have a vacant position: A postdoc in Cognitive Science within the project Using mentalism ...

Pufendorfföreläsningarna flyttas till nästa vår
2020-04-21
Thomas Metzinger, som skulle hållit årets Pufendorfföreläsningar kommer istället till Lund 24-27 ...

Henrik Andersson om etiska frågeställningar i Corona-krisen
2020-04-07
Just nu står vården inför svåra beslut och läkare över hela världen måste välja vems liv som ska ...

Fler nyheter