lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Symposium om lärande och undervisning

  2019-03-19

  Kronprinsessan Victoria, Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet, och Susanne Susanne Kjällander, lektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

  Educational Technology Group och Linnémiljön CCL vid Lunds universitet och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet arrangerade den 14 mars symposiet ”Praktiknära forskning om lärande och undervisning – att förena vetenskap och praktik”  i Stockholm.

  Symposiet lyfte fram exempel på forskning om lärande och undervisning, som har de dubbla drivkrafterna att bidra till både (i) att förstå och förklara lärande och undervisning ur vetenskapliga perspektiv och (ii) att utveckla och förbättra lärande och undervisning.

  Symposiet finansierades med bidrag från Kronprinsessan Victorias stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning och samarrangerades av Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet och Susanne Susanne Kjällander, lektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

  Senaste nyheterna

  Agency, Fate and Luck: Themes from Bernard Williams, 13-15 juni i Lund
  2019-05-20
  Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) och Filosofiska institutionen arrangerar konferensen ...

  Filosofiska rummet om epikurismen, njutningen och döden
  2019-05-20
  Frits Gåvertsson deltog i ett samtal i Filosofiska rummet P1 den 19 maj på temat "Epikurismen, ...

  Workshop 22 maj: Social Media, Polarization, and the Wisdom of Crowds
  2019-05-13
  Erik J Olsson, Filosofiska institutionen, arrangerar en workshop den 22 maj på temat Social Media, ...

  Filosofiska rummet om Det missuppfattade förnuftet
  2019-05-13
  Ingar Brinck, Åsa Wikforss och Peter Gärdenfors deltog i ett samtal i Filosofiska rummet P1 den 12 ...

  Ny rapport av Jana Holsanova: ”Bildbeskrivning för tillgänglighet – riktlinjer, forskning och praktik”
  2019-05-09
  Jana Holsanova har publicerat rapporten ”Bildbeskrivning för tillgänglighet – riktlinjer, forskning ...

  Fler nyheter