lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Jana Holsanova leder nytt samverkansinitiativ om syntolkning

  2019-03-26

  Jana Holsanova, kognitionsforskare vid Filosofiska institutionen, är koordinator för det nya samverkansinitiativet ”Syntolkning och bildbeskrivning för tillgänglig kommunikation och social inkludering”, som har tilldelats medel av Lunds universitet. Det tvärvetenskapliga initiativet omfattar fem forskare från tre fakulteter och fem samverkanspartner (MTM, SPSM, SRF, US och Syntolkutbildningen) som under tre års tid kommer att samverka kring forskning och utveckling på området syntolkning och bildbeskrivning.

  Projektet är ett av fem samverkansinitiativ som nyligen tilldelats medel av LU. Läs mer här.

  Senaste nyheterna

  Filosofiska rummet om skam
  2019-04-17
  I Filosofiska rummet i P1 den 14 april deltog Björn Petersson från Filosofiska institutionen i ett ...

  Thora Ohlssons stiftelse prisar Gabriela-Alina Sauciuc och Tomas Persson
  2019-04-09
  Thora Ohlssons stiftelse har beslutat att tilldela kognitionsforskarna Gabriela-Alina Sauciuc och ...

  Responsibility for Humans med Susan R. Wolf 27-29 maj.
  2019-04-02
  Temat för årets Pufendorfföreläsningar är “Responsibility for Humans” med Susan R. Wolf som är Edna ...

  Jana Holsanova leder nytt samverkansinitiativ om syntolkning
  2019-03-26
  Jana Holsanova, kognitionsforskare vid Filosofiska institutionen, är koordinator för det nya ...

  Symposium om lärande och undervisning
  2019-03-19
  Educational Technology Group och Linnémiljön CCL vid Lunds universitet och Barn- och ...

  Fler nyheter