lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ny rapport av Jana Holsanova: ”Bildbeskrivning för tillgänglighet – riktlinjer, forskning och praktik”

2019-05-09

punktskrift

Foto: Terese Andersson

Jana Holsanova har publicerat rapporten ”Bildbeskrivning för tillgänglighet – riktlinjer, forskning och praktik”

Bildbeskrivning är den viktigaste metoden som finns att tillgå för att tillgängliggöra bild i relation till text för personer med synnedsättning och blindhet. Vilka utmaningar och problem uppstår när man skapar bildbeskrivningar? Hur skapar man bildbeskrivningar som är korta och läsvänliga, som ger förståelse och inte belastar läsaren?

Rapporten kartlägger hur praktiken för bildbeskrivning ser ut i Sverige hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Myndigheten för tillgängliga media (MTM), samt inventerar de befintliga nationella och internationella riktlinjerna för bildbeskrivning. Inventeringen mynnar ut i en rad förslag till förändringar och förbättringar samt förslag på vidare utvecklingsinsatser, forskningsprojekt och undersökningar som fokuserar både på produktion av bildbeskrivningar och på användning av bildbeskrivningar vad gäller användares förståelse och upplevelse.

Rapporten kan laddas ner på MTM:s hemsida.

Senaste nyheterna

Vad är formativ bedömning?
2020-05-05
Det senaste avsnittet av podden Mycket hjärna handlar om formativ bedömning. Vad är formativ ...

Postdoc in Cognitive Science
2020-04-24
We have a vacant position: A postdoc in Cognitive Science within the project Using mentalism ...

Pufendorfföreläsningarna flyttas till nästa vår
2020-04-21
Thomas Metzinger, som skulle hållit årets Pufendorfföreläsningar kommer istället till Lund 24-27 ...

Henrik Andersson om etiska frågeställningar i Corona-krisen
2020-04-07
Just nu står vården inför svåra beslut och läkare över hela världen måste välja vems liv som ska ...

Fjärrundervisning och lärande på distans
2020-04-03
Senaste avsnittet av podden Mycket hjärna handlar om skillnaden mellan fjärr- och ...

Fler nyheter