lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Ny rapport av Jana Holsanova: ”Bildbeskrivning för tillgänglighet – riktlinjer, forskning och praktik”

  2019-05-09

  punktskrift

  Foto: Terese Andersson

  Jana Holsanova har publicerat rapporten ”Bildbeskrivning för tillgänglighet – riktlinjer, forskning och praktik”

  Bildbeskrivning är den viktigaste metoden som finns att tillgå för att tillgängliggöra bild i relation till text för personer med synnedsättning och blindhet. Vilka utmaningar och problem uppstår när man skapar bildbeskrivningar? Hur skapar man bildbeskrivningar som är korta och läsvänliga, som ger förståelse och inte belastar läsaren?

  Rapporten kartlägger hur praktiken för bildbeskrivning ser ut i Sverige hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Myndigheten för tillgängliga media (MTM), samt inventerar de befintliga nationella och internationella riktlinjerna för bildbeskrivning. Inventeringen mynnar ut i en rad förslag till förändringar och förbättringar samt förslag på vidare utvecklingsinsatser, forskningsprojekt och undersökningar som fokuserar både på produktion av bildbeskrivningar och på användning av bildbeskrivningar vad gäller användares förståelse och upplevelse.

  Rapporten kan laddas ner på MTM:s hemsida.

  Senaste nyheterna

  Boktips i Filosofiska rummet
  2019-07-02
  I Filosofiska rummet i P1 den 30 juni deltog Marta Johansson, doktorand vid Filosofiska ...

  Nya podden "Mycket hjärna" uppmärksammas i media
  2019-06-11
  Den nystartade podden Mycket Hjärna som diskuterar forskning kring lärande har uppmärksammats av ...

  Thomas Strandberg om nya sätt att genomföra opinionsundersökningar
  2019-06-03
  Kognitionsvetaren Thomas Strandberg intervjuades i Sydsvenskan den 22 maj om nya, sofistikerade ...

  Agency, Fate and Luck: Themes from Bernard Williams, 13-15 juni i Lund
  2019-05-20
  Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) och Filosofiska institutionen arrangerar konferensen ...

  Filosofiska rummet om epikurismen, njutningen och döden
  2019-05-20
  Frits Gåvertsson deltog i ett samtal i Filosofiska rummet P1 den 19 maj på temat "Epikurismen, ...

  Fler nyheter