lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Ny rapport av Jana Holsanova: ”Bildbeskrivning för tillgänglighet – riktlinjer, forskning och praktik”

  2019-05-09

  punktskrift

  Foto: Terese Andersson

  Jana Holsanova har publicerat rapporten ”Bildbeskrivning för tillgänglighet – riktlinjer, forskning och praktik”

  Bildbeskrivning är den viktigaste metoden som finns att tillgå för att tillgängliggöra bild i relation till text för personer med synnedsättning och blindhet. Vilka utmaningar och problem uppstår när man skapar bildbeskrivningar? Hur skapar man bildbeskrivningar som är korta och läsvänliga, som ger förståelse och inte belastar läsaren?

  Rapporten kartlägger hur praktiken för bildbeskrivning ser ut i Sverige hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Myndigheten för tillgängliga media (MTM), samt inventerar de befintliga nationella och internationella riktlinjerna för bildbeskrivning. Inventeringen mynnar ut i en rad förslag till förändringar och förbättringar samt förslag på vidare utvecklingsinsatser, forskningsprojekt och undersökningar som fokuserar både på produktion av bildbeskrivningar och på användning av bildbeskrivningar vad gäller användares förståelse och upplevelse.

  Rapporten kan laddas ner på MTM:s hemsida.

  Senaste nyheterna

  Agency, Fate and Luck: Themes from Bernard Williams, 13-15 juni i Lund
  2019-05-20
  Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) och Filosofiska institutionen arrangerar konferensen ...

  Filosofiska rummet om epikurismen, njutningen och döden
  2019-05-20
  Frits Gåvertsson deltog i ett samtal i Filosofiska rummet P1 den 19 maj på temat "Epikurismen, ...

  Workshop 22 maj: Social Media, Polarization, and the Wisdom of Crowds
  2019-05-13
  Erik J Olsson, Filosofiska institutionen, arrangerar en workshop den 22 maj på temat Social Media, ...

  Filosofiska rummet om Det missuppfattade förnuftet
  2019-05-13
  Ingar Brinck, Åsa Wikforss och Peter Gärdenfors deltog i ett samtal i Filosofiska rummet P1 den 12 ...

  Ny rapport av Jana Holsanova: ”Bildbeskrivning för tillgänglighet – riktlinjer, forskning och praktik”
  2019-05-09
  Jana Holsanova har publicerat rapporten ”Bildbeskrivning för tillgänglighet – riktlinjer, forskning ...

  Fler nyheter