lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studietekniker

2019-08-29

Senaste avsnittet av podden "Mycket hjärna" tar sig an vad forskningen säger om studieteknik. Vad är bästa sättet att plugga? Är det bra att stryka under när man läser en text? Varför är det så bra att ställa frågor till sig själv?

Medverkar gör:

Betty Tärning, forskare i Educational Technology Group vid Lunds universitet, och doktor i kognitionsvetenskap, med specialisering inom digitala läromedel.

Björn Sjödén, lektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad och doktor i kognitionsvetenskap. Han undervisar på lärarutbildningen och forskar om digitalt lärande.

Kalle Palm, gymnasielärare i fysik, filosofi och matematik samt kognitionsvetare.

Lyssna på poddavsnittet här (SoundCloud).

Senaste nyheterna

Tre projekt inom kogitiv zoologi beviljas medel från Vetenskapsrådet
2019-11-07
Stort grattis till kognitionsforskarna Ivo Jacobs, Mathias Osvath och Gabriela-Alina Sauciuc som ...

Agneta Gulz om "hjärnsmarta" skolor
2019-11-05
Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, intervjuades i Dagens Nyheter den 27 oktober om så ...

Peter Gärdenfors om att läsa eller lyssna
2019-10-31
Peter Gärdenfors, seniorprofessor i kognitionsvetenskap, intervjuades i Förmiddag i P4 Malmöhus den ...

Filosofiska rummet om Människa och maskin – ett förhållande i förändring
2019-10-29
Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, medverkade Filosofiska rummet i P1 den 27 oktober och ...

"Mycket hjärna" om när läromedel blir digitala
2019-10-29
Senaste avsnittet av podden Mycket hjärna handlar om skillnaderna mellan digitala och icke-digitala ...

Fler nyheter