lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Anslag till forskning om att hantera klagomål mot energi- och klimatomställningen på ett rättvist sätt

2019-08-30

Eric Brandstedt (Filosofi) har tillsammans med Vasna Ramasar (Humanekologi) och Henner Busch (LUCSUS) tilldelats medel för ett treårigt forskningsprojekt med titeln: "Att navigera rättviseanspråk: Mellan upplopp, strejker och status quo".

Projektet syftar till att öka förståelsen av och förbättra möjligheterna för att rättvist hantera de klagomål som den pågående energiomställningen kan ge upphov till nationellt och internationellt. Med hjälp av en deltagande forskningsansats genomför projektet en kritisk granskning av de invändningar som väckts mot energi- och klimatomställningen samt beslutsfattares ansvar för att bemöta dessa. Målsättningen är att utveckla ett verktyg som kan ge beslutsfattare vägledning om hur dessa klagomål bör förstås och hanteras.

Anslaget är totalt på 7 918 000 kronor.

Senaste nyheterna

Tre projekt inom kogitiv zoologi beviljas medel från Vetenskapsrådet
2019-11-07
Stort grattis till kognitionsforskarna Ivo Jacobs, Mathias Osvath och Gabriela-Alina Sauciuc som ...

Agneta Gulz om "hjärnsmarta" skolor
2019-11-05
Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, intervjuades i Dagens Nyheter den 27 oktober om så ...

Peter Gärdenfors om att läsa eller lyssna
2019-10-31
Peter Gärdenfors, seniorprofessor i kognitionsvetenskap, intervjuades i Förmiddag i P4 Malmöhus den ...

Filosofiska rummet om Människa och maskin – ett förhållande i förändring
2019-10-29
Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, medverkade Filosofiska rummet i P1 den 27 oktober och ...

"Mycket hjärna" om när läromedel blir digitala
2019-10-29
Senaste avsnittet av podden Mycket hjärna handlar om skillnaderna mellan digitala och icke-digitala ...

Fler nyheter