lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

  Anslag till forskning om att hantera klagomål mot energi- och klimatomställningen på ett rättvist sätt

  2019-08-30

  Eric Brandstedt (Filosofi) har tillsammans med Vasna Ramasar (Humanekologi) och Henner Busch (LUCSUS) tilldelats medel för ett treårigt forskningsprojekt med titeln: "Att navigera rättviseanspråk: Mellan upplopp, strejker och status quo".

  Projektet syftar till att öka förståelsen av och förbättra möjligheterna för att rättvist hantera de klagomål som den pågående energiomställningen kan ge upphov till nationellt och internationellt. Med hjälp av en deltagande forskningsansats genomför projektet en kritisk granskning av de invändningar som väckts mot energi- och klimatomställningen samt beslutsfattares ansvar för att bemöta dessa. Målsättningen är att utveckla ett verktyg som kan ge beslutsfattare vägledning om hur dessa klagomål bör förstås och hanteras.

  Anslaget är totalt på 7 918 000 kronor.

  Senaste nyheterna

  Projekt om AI och etik får anslag av Wallenberg
  2019-09-13
  Vilka värderingar och normer bör användas när vi bedömer hur autonoma AI-system fungerar ur ett ...

  Katarzyna Bobrowicz nybliven doktor i kognitionsvetenskap
  2019-09-13
  Den 6 september försvarade Katarzyna Bobrowicz vid Filosofiska institutionen sin avhandling ...

  Anslag till forskning om att hantera klagomål mot energi- och klimatomställningen på ett rättvist sätt
  2019-08-30
  Eric Brandstedt (Filosofi) har tillsammans med Vasna Ramasar (Humanekologi) och Henner Busch ...

  Studietekniker
  2019-08-29
  Senaste avsnittet av podden "Mycket hjärna" tar sig an vad forskningen säger om ...

  Boktips i Filosofiska rummet
  2019-07-02
  I Filosofiska rummet i P1 den 30 juni deltog Marta Johansson, doktorand vid Filosofiska ...

  Fler nyheter