lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kunskapsförmedlande journalister och framstående dansk historiker blir hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet

2019-11-27

Hedersdoktorerna Thomas Lunderquist (foto:Martin Magntorn), Lars Mogensen (foto: Emma Larsson), Anette Warring.

Humanistiska fakultetens hedersdoktorer 2020 – Thomas Lunderquist (foto:Martin Magntorn), Lars Mogensen (foto: Emma Larsson), Anette Warring.

Journalisterna Thomas Lunderquist och Lars Mogensen, producent respektive programledare för radioprogrammet Filosofiska rummet, och Anette Warring, professor i historia vid Roskilde universitet, utses till hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet.

Journalisterna Thomas Lunderquist och Lars Mogensen är producent respektive programledare för Filosofiska rummet i Sveriges Radio P1. De utses till hedersdoktorer för sin kunskapsförmedling och för att under många år ha uppmärksammat forskning och forskare vid Humanistiska fakulteten i Lund.

Filosofiska rummet har sedan starten bidragit till att höja den akademiska filosofins status och i hög grad öka allmänhetens förståelse för modern filosofisk forskning, liksom för angränsande forskning framförallt i humaniora, men också i teologi, samhällsvetenskap och naturvetenskap. Lunderquist och Mogensen har i mer än femton år ansvarat för Malmöproduktionerna av Filosofiska rummet, vilka utgjort merparten av programmen.

På ett lättillgängligt och samtidigt nyanserat sätt avhandlar programmet såväl de svåraste klassiska filosofiska frågorna som moraliska, existentiella och politiska problem som aktualiseras av nutida världshändelser. Programformen där två eller tre medverkande ges utrymme att fördjupa och utveckla sina tankar är en välkommen oas i ett fragmenterat medielandskap.

Programmet har ett stort genomslag och dess diskussioner lever vidare i såväl fikarum som tidningskrönikor. Inte minst lyssnar många studenter på programmet, och Filosofiska rummet utnyttjas ibland som kompletterande och uppskattat undervisningsmaterial, exempelvis i mänskliga rättigheter som förberedelse inför seminariediskussioner.

Många lundafilosofer har genom åren medverkat i Filosofiska rummet, men även historiker, teologer, kognitionsvetare och många fler har gästat programmet. Lunderquist och Mogensen har inte bara bidragit till att sprida kunskap om samtida filosofisk och humanistisk forskning, de har också på ett mycket konkret sätt ökat synligheten för forskare vid Humanistiska fakulteten i Lund.

”Humanistiska fakulteten vill med denna utnämning uppmärksamma två personer som arbetar utanför akademin med att sprida forskningsrön till allmänheten och som på det viset bidrar till att fördjupa det offentliga samtalet. Thomas Lunderquists och Lars Mogensens förtjänster i detta avseende går inte att överskatta” säger professor Barbara Törnquist-Plewa, dekan vid Humanistiska fakulteten.

Anette Warring är professor i historia vid Roskilde Universitet och en av de mer tongivande historikerna i Norden. Hon utses till hedersdoktor för sin omfattande forskargärning, som inkluderar böcker och artiklar inom ett flertal områden, såsom genus, krig, ockupation och vardagsliv, transnationella rörelser och digitalisering.

Warrings doktorsavhandling om så kallade tyskerpiger i Danmark, som rönte stor uppmärksamhet redan i anslutning till att hon disputerade 1994, gavs häromåret ut i en tredje upplaga. Denna studie resulterade även i att Warring medverkade i ett stort europeiskt forskningsprojekt, ”Surviving Hitler and Mussolini – Daily Life in Occupied Europe”.

Warring har haft en viktig roll i forskningspolitiska frågor, både i rollen som ledamot i forskningsråd i både Danmark och Sverige, och som bedömare av andra länders historievetenskapliga status. Under flera årtionden har Warring haft många och olikartade samarbeten och kontakter med humanister vid Lunds universitet. Hon har vid ett stort antal tillfällen varit en mycket uppskattad opponent, slutseminarieopponent och ledamot av betygsnämnder. Dessutom har hon upprätthållit goda kontakter med främst historiker, men även med genus- samt medie- och kommunikationsvetare i Lund.

Även hennes forskning om jubileer, historiebruk och minnespolitik har resulterat i att kontakterna mellan Roskilde och Lund har varit fortsatt goda och vitala. De studier som hon har bedrivit under senare år med fokus på reenactment har inte minst varit uppskattade av yngre, sydsvenska doktorander.

”Professor Anette Warring är en framstående historiker med en genuin förmåga att arbeta över ämnesgränserna och samverka med det omgivande samhället. Hon är en förebild, särskilt för kvinnliga historiker, och har också utmärkt sig med sitt stora engagemang för att stödja unga forskare”, säger professor Barbara Törnquist-Plewa.

Hedersdoktorerna kommer att ta emot sina utmärkelser vid doktorspromotionen i Lund den 29 maj 2020.

 

Kontakt:

Barbara Törnquist-Plewa, e-post: barbara.tornquist-plewaslav.luse, tel: 046-222 83 79

Fakultetssekreterare Martin Degrell, e-post: martin.degrellkansliht.luse, tel: 046-222 72 28

Senaste nyheterna

Tre Pufendorf-teman beviljas medel
2020-03-27
Forskare från Filosofiska institutionen medverkar i tre av de tvärvetenskapliga forskningsteman som ...

Ivo Jacobs om papegojor och sannolikhetslära
2020-03-24
Ivo Jacobs, forskare i kognitionsvetenskap, gästade Sveriges Radios Vetenskapsradion den 16 mars ...

Vad pratar vi om när vi pratar om artificiell intelligens?
2020-03-17
I det senaste avsnittet av podden HT-samtal medverkar Christian Balkenius, professor i ...

För Nit och Redlighet i rikets tjänst
2020-03-16
Tre medarbetare vid Filosofiska institutionen fick utmärkelsen "För Nit och Redlighet i rikets ...

Two One-Year Positions in Cognitive Science
2020-03-12
We have two vacant one-year positions in cognitive science, as research assistant or researcher at ...

Fler nyheter