lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

"Mycket hjärna" om formellt och informellt lärande

2019-12-05

I det senaste avsnittet av podden Mycket hjärna diskuteras om det är skillnad mellan hur vi lär oss i skolan och utanför skolan. Ibland försöker man fånga sådana skillnader genom att tala om det "formella" eller formaliserade lärandet å ena sidan, och det "informella" lärandet å andra sidan. Peter Gärdenfors medverkar och diskussionen tar avstamp i hans bok Lusten att förstå.

Lyssna på avsnittet här.

Senaste nyheterna

"Mycket hjärna" om formellt och informellt lärande
2019-12-05
I det senaste avsnittet av podden Mycket hjärna diskuteras om det är skillnad mellan hur vi lär ...

Kunskapsförmedlande journalister och framstående dansk historiker blir hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet
2019-11-27
Journalisterna Thomas Lunderquist och Lars Mogensen, producent respektive programledare för ...

Pedagogiska magasinet uppmärksammar forskning om digitala läromedel
2019-11-26
I senaste numret av Pedagogiska magasinet, ett temanummer om digital skola, uppmärksammas ...

Filosofiska rummet om språkets uppkomst
2019-11-26
Kognitionsforskaren Mathias Osvath medverkade i Filosofiska rummet i Sveriges radio den 24 ...

Agneta Gulz om hur man bäst skapar motivation hos elever
2019-11-21
Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap, intervjuades i Skolvärlden den 11 november och gav ...

Fler nyheter