lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Syn­tolkning för tillgänglig kommunikation – nytt samverkansinitiativ

2020-02-13

Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap på Filosofiska institutionen är koordinator för tematiska samverkansinitiativet Syntolkning för tillgänglig kommunikation. Målet med forskningen är att skapa en helhetsbild över syntolkningsprocesser – hur syntolkar gör och hur syntolkningen tas emot av användare.

I det tematiska samverkansinitiativet finns en bred uppställning av forskare inom psykologi, medicin, språkvetenskap, logopedi och kognitionsvetenskap. Samverkanspartners är:

  • Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
  • Syntolksutbildning (Fellingsbro folkhögskola, Region Örebro län)
  • Synskadades riksförbund (SRF)
  • Unga med synnedsättning (US)

Läs mer om forskningen i artikeln Att prata om det outtalade – om syntolkningens växande viktiga roll.

Senaste nyheterna

Fjärrundervisning och lärande på distans
2020-04-03
Senaste avsnittet av podden Mycket hjärna handlar om skillnaden mellan fjärr- och ...

Tre Pufendorf-teman beviljas medel
2020-03-27
Forskare från Filosofiska institutionen medverkar i tre av de tvärvetenskapliga forskningsteman som ...

Ivo Jacobs om papegojor och sannolikhetslära
2020-03-24
Ivo Jacobs, forskare i kognitionsvetenskap, gästade Sveriges Radios Vetenskapsradion den 16 mars ...

Vad pratar vi om när vi pratar om artificiell intelligens?
2020-03-17
I det senaste avsnittet av podden HT-samtal medverkar Christian Balkenius, professor i ...

För Nit och Redlighet i rikets tjänst
2020-03-16
Tre medarbetare vid Filosofiska institutionen fick utmärkelsen "För Nit och Redlighet i rikets ...

Fler nyheter