lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Syn­tolkning för tillgänglig kommunikation – nytt samverkansinitiativ

2020-02-13

Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap på Filosofiska institutionen är koordinator för tematiska samverkansinitiativet Syntolkning för tillgänglig kommunikation. Målet med forskningen är att skapa en helhetsbild över syntolkningsprocesser – hur syntolkar gör och hur syntolkningen tas emot av användare.

I det tematiska samverkansinitiativet finns en bred uppställning av forskare inom psykologi, medicin, språkvetenskap, logopedi och kognitionsvetenskap. Samverkanspartners är:

  • Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
  • Syntolksutbildning (Fellingsbro folkhögskola, Region Örebro län)
  • Synskadades riksförbund (SRF)
  • Unga med synnedsättning (US)

Läs mer om forskningen i artikeln Att prata om det outtalade – om syntolkningens växande viktiga roll.

Senaste nyheterna

Syn­tolkning för tillgänglig kommunikation – nytt samverkansinitiativ
2020-02-13
Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap på Filosofiska institutionen är koordinator för ...

Five PhD positions at the department
2020-02-01
We have vacant positions for doctoral students in theoretical philosophy, cognitive science and ...

Att ge återkoppling
2020-01-31
Podden Mycket hjärna tar i senaste avsnittet upp hur man ger återkoppling som lärare. Ska man ...

"Mycket hjärna" om formellt och informellt lärande
2019-12-05
I det senaste avsnittet av podden Mycket hjärna diskuteras om det är skillnad mellan hur vi lär ...

Kunskapsförmedlande journalister och framstående dansk historiker blir hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet
2019-11-27
Journalisterna Thomas Lunderquist och Lars Mogensen, producent respektive programledare för ...

Fler nyheter