lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Senaste nyheterna

Hedersdoktor vid HT avliden
2019-01-15
Professor emeritus Isaac Levi har avlidit i en ålder av 88 år. Isaac Levi blev 1988 hedersdoktor ...

Bidrag till forskning för att stimulera ungas intresse för hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik
2019-01-10
Agneta Gulz har tillsammans med Mattias Wallergård från Institutionen för designvetenskap beviljats ...

Två bidrag till internationell postdok
2018-12-10
Andrés Garcia och Asger Kirkeby-Hinrup har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för internationell ...

Filosofiska rummet om "Fredliga och inkluderande samhällen – utopi eller mänsklig rättighet?"?
2018-11-26
I Filosofiska rummet i P1 från den 25 november diskuteras ett av FN:s globala mål för en hållbar ...

Hur vi navigerar bland våra minnen
2018-11-09
Forskare har länge inte funnit någon förklaring till varför den del av hjärnan som heter ...

Fler nyheter