lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag doktorerade i teoretisk filosofi i Uppsala, 1997, på en avhandling om koherensbegreppet efter studier i filosofi, lingvistik, matematik (BA) och datavetenskap (MSc). I Uppsala blev jag också docent 2001. Åren 1997-2003 innehade jag en post-doc-tjänst vid universitet i Konstanz, Tyskland. Där blev jag docent (Privatdozent) 2003 på en andra avhandling (Habilitiation). Jag är sedan 2007 professor och ämnesföreståndare i teoretisk filosofi. Jag leder forskargruppen LUIQ (Lund University Information Quality Research Group) samt, tillsammans med Olof Sundin, forskningsprojektet Kunskap i en digital värld. 2012 grundade Magnus Zetterholm och jag Academic Rights Watch, som bevakar den akademiska friheten i Sverige.

Forskning

Om forskningen

Min forskning rör sig huvudsakligen inom områdena kunskaps- och vetenskapsteori samt filosofisk logik. Min mest uppmärksammade forskning handlar om koherensbegreppet i kunskapsteorin, där koherens förstås som den egenskap som ett system av trosföreställningar har om dessa ger varandra ömsesidigt stöd. Kan vi av det faktum är ett system är koherent sluta oss till att de ingående trosföreställningarna troligen är sanna? 2005 publicerade jag en bok om detta på Oxford University Press med titeln Against Coherence: Truth, Probability, and Justification, där jag argumenterade för ett nekande svar på frågan.
Min aktuella forskning handlar mest om:
(1) hur kunskap uppkommer och sprids i sociala nätverk, och
(2) kunskapens värde.
Beträffande (1) har jag föreslagit att med hjälp av datorsimulering studera spridningen av trosföreställningar i sociala nätverk. Den programvara som teoretisk filosofi i Lund har tagit fram för detta ändamål heter Laputa. Ansatsen kan användas för att utvärdera sociala arrangemang med avseende på hur bra de gynnar spridandet av sanna uppfattningar. I fråga om (2) har jag, delvis i samarbete med Alvin I. Goldman (Rutgers University), framkastat att kunskapen är repeterbar och stabil. Jag forskar även om hur kunskapsbildande processer kategoriseras (generalitetsproblemet), vilket jag kopplat till kognitiv psykologi och dess "basic level theory".

Publikationer

Böcker (6 st)
Redaktörskap (9 st)
Artiklar (48 st)
 • Masterton, G., Olsson, E. J. & Angere, S. (2016). Linking as Voting : How the Condorcet Jury Theorem in Political Science is Relevant to Webometrics. Scientometrics. Akademiai Kiado.
 • Jönsson, M., Hahn, U. & Olsson, E. J. (2015). The Kind of Group You Want to Belong to : Effects of Group Structure on Group Accuracy. Cognition, 142, 191-204. Elsevier.
 • Olsson, E. J. (2015). Engel vs. Rorty on Truth. Synthese. Springer.
 • Olsson, E. J. (2015). Gettier and the Method of Explication: A 60 Year Old Solution to a 50 Year Old Problem. Philosophical Studies, 172, 57-72. Springer Netherlands.
 • Proietti, C. & Olsson, E. J. (2014). A DDL Approach to Pluralistic Ignorance and Collective Belief. Journal of Philosophical Logic, 43, 499-515. Springer.
 • Vallinder, A. & Olsson, E. J. (2014). Trust and the Value of Overconfidence: A Bayesian Perspective on Social Network Communication. Synthese, 191, 1991-2007. Springer.
 • Dutant, J. & Olsson, E. J. (2013). Is There a Statistical Solution to the Generality Problem?. Erkenntnis, 78, 1347-1365. Springer.
 • Olsson, E. J. & Vallinder, A. (2013). Norms of Assertion and Communication in Social Networks. Synthese, 190, 2557-2571. Springer.
 • Vallinder, A. & Olsson, E. J. (2013). Do computer simulations support the Argument from Disagreement?. Synthese, 190, 1437-1454. Springer.
 • Schubert, S. & Olsson, E. J. (2012). On the Coherence of Higher-order Beliefs. The Southern Journal of Philosophy, 50, 112-135. Wiley-Blackwell.
 • Olsson, E. J. (2011). A Simulation Approach to Veritistic Social Epistemology. Episteme, 8, 127-143. Edinburgh University Press.
 • Olsson, E. J. (2011). Reply to Kvanvig on the Swamping Problem. Social Epistemology, 25. Routledge.
 • Olsson, E. J. (2011). The Value of Knowledge. Philosophy Compass, 874-883. Blackwell.
 • Olsson, E. J. & Jönsson, M. (2011). Kinds of Learning and the Likelihood of Future True Beliefs: Reply to Jäger on Reliabilism and the Value Problem. Theoria, 77, 214-222. Thales.
 • Olsson, E. J. (2009). Har kunskapen ett (mer)värde?. Filosofisk tidskrift, 3. Thales.
 • Olsson, E. J. (2009). In Defense of the Conditional Probability Solution to the Swamping Problem. Grazer Philosophische Studien, 79, 93-114. Editions Rodopi b.v..
 • Olsson, E. J. (2008). Hans Larsson och lundafilosofins relevans idag. Filosofisk tidskrift. Thales.
 • Olsson, E. J. (2008). Klein on the Unity of Cartesian and Contemporary Skepticism. Philosophy and Phenomenological Research, 76, 511-524. Brown University.
 • Olsson, E. J. (2008). Knowledge, truth, and bullshit: Reflections on Frankfurt. Midwest Studies in Philosophy, 32, 94-110. Wiley-Blackwell.
 • Olsson, E. J. (2007). Guest editor's introduction. Synthese, 157, 267-274. Springer.
 • Olsson, E. J. (2007). Kunskap och koherens. Filosofisk tidskrift. Thales.
 • Olsson, E. J. (2007). Reliabilism, Stability, and the Value of Knowledge. American Philosophical Quarterly, 44, 343-355. University of Illinois Press.
 • Olsson, E. J. & Schubert, S. (2007). Reliability conducive measures of coherence. Synthese, 157, 297-308. Springer.
 • Olsson, E. J. (2006). The reach of abduction: insight and trial. (A practical logic of cognitive systems, vol 2.). History and Philosophy of Logic, 27, 276-279. Taylor & Francis.
 • Olsson, E. J. & Westlund, D. (2006). On the Role of the Research Agenda in Epistemic Change. Erkenntnis, 65, 165-183. Springer.
 • Olsson, E. J. (2005). Not Giving the Skeptic a Hearing: Pragmatism and Radical Doubt. Philosophy and Phenomenological Research, 70, 98-126. Brown University.
 • Olsson, E. J. (2005). The Impossibility of Coherence. Erkenntnis, 63, 387-412. Springer.
 • Olsson, E. J. (2004). F. P. Ramsey on Knowledge and Fallibilism. Dialectica, 58, 549-557. Wiley-Blackwell.
 • Olsson, E. J. & Shogenji, T. (2004). Can we trust our memories? C. I. Lewiss coherence argument. Synthese, 142, 21-41. Springer.
 • Olsson, E. J. (2003). Avoiding Epistemic Hell: Levi on Observation and Inconsistency. Synthese, 135, 119-140. Springer.
 • Olsson, E. J. (2003). Belief Revision, Rational Choice and the Unity of Reason. Studia Logica, 73, 219-240. Studia Logica.
 • Olsson, E. J. (2003). Guest Editor’s Introduction. Studia Logica, 73, 165-166. Studia Logica.
 • Bovens, L. & Olsson, E. J. (2002). Believing More, Risking Less: On Coherence, Truth and Non-Trivial Extensions. Erkenntnis, 57, 137-150. Springer.
 • Olsson, E. J. (2002). Corroborating Testimony and Ignorance: A Reply to Bovens, Fitelson, Hartmann and Snyder. British Journal for the Philosophy of Science, 53, 565-572. Oxford University Press.
 • Olsson, E. J. (2002). Corroborating Testimony, Probability and Surprise. British Journal for the Philosophy of Science, 53, 273-288. Oxford University Press.
 • Olsson, E. J. (2002). What Is the Problem of Coherence and Truth?. Journal of Philosophy, XCIX, 246-272. Journal of Philosophy, Inc..
 • Carlson, E. & Olsson, E. J. (2001). The Presumption of Nothingness. Ratio, XIV, 203-221. Wiley-Blackwell.
 • Olsson, E. J. (2001). Why Coherence is not Truth-conducive. Analysis, 61, 236-241. Oxford University Press.
 • Bovens, L. & Olsson, E. J. (2000). Coherentism, Reliability, and Bayesian Networks. Mind, 109, 685-719. Oxford University Press.
 • Halbach, V. & Olsson, E. J. (1999). Editorial Overview. Erkenntnis, 50, 149-153. Springer.
 • Hansson, S. O. & Olsson, E. J. (1999). Providing Foundations for Coherentism. Erkenntnis, 51, 243-265. Springer.
 • Olsson, E. J. (1999). Cohering with. Erkenntnis, 50, 273-291. Springer.
 • Carlson, E. & Olsson, E. J. (1998). Is Our Existence in Need of Further Explanation?. Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy, 41, 255-275. Routledge.
 • Olsson, E. J. (1998). Competing for Acceptance: Lehrer's Rule and the Pradoxes of Justification. Theoria, LXIV, 34-54. Thales.
 • Olsson, E. J. (1998). Making Beliefs Coherent: The Substraction and Addition Strategies. Journal of Logic, Language and Information, 7, 143-163. Springer Netherlands.
 • Olsson, E. J. (1997). A Coherence Interpretation of Semi-Revision. Theoria, 63, 105-134. Thales.
 • Olsson, E. J. (1997). Coherence and the Modularity of Mind. Australasian Journal of Philosophy, 75, 404-411. Routledge.
 • Hansson, S. O. & Olsson, E. J. (1995). Levi Contractions and AGM Contractions: A Comparison. Notre Dame Journal of Formal Logic, 36, 103-119. Duke University Press.
Bokkapitel (37 st)
Encyklopediartiklar (3 st)
Konferensbidrag (2 st)
Working papers (1 st)
Recensioner (13 st)
 • Olsson, E. J. (2007). Review of Epistemic Luck. Theoria, 73, 172-178. Thales.
 • Olsson, E. J. (2005). Common sense, reasoning, and rationality. Philosophical Quarterly, 55, 128-131. Oxford University Press.
 • Olsson, E. J. (2005). Reason and nature: Essays in the theory of rationality. Philosophical Quarterly, 55, 128-131. Oxford University Press.
 • Olsson, E. J. (2005). Review of Ambiguity and Logic (Frederick Schick, Cambridge UP). Economics and Philosophy, 21, 161-164. Cambridge University Press.
 • Olsson, E. J. (2005). Review of Bayesian Epistemology (Luc Bovens and Stephan Hartmann, Oxford UP). Studia Logica, 81, 443-446. Studia Logica.
 • Olsson, E. J. (2005). Review of The Oxford Handbook of Epistemology (Paul K. Moser, Oxford University Press)). Theoria, 71, 85-87. Thales.
 • Olsson, E. J. (2005). Review of Why there is something rather than nothing (Bede Rundle, Oxford UP). Notre Dame Philosophical Reviews. University of Notre Dame.
 • Olsson, E. J. (2004). Review of Change, Choice and Inference (Hans Rott, Oxford UP). History and Philosophy of Logic, 25, 332-334. Taylor & Francis.
 • Olsson, E. J. (2004). Review of Good Knowledge, Bad Knowledge (Hetherington, Oxford UP). Theoria, 70, 106-111. Thales.
 • Olsson, E. J. (2003). Review of Foundations of Bayesianism (D. Corfield and J. Williamson, Kluwer Academic Publishers). British Journal for the Philosophy of Science, 54, 521-525. Oxford University Press.
 • Olsson, E. J. (2000). Review of Logic, Action and Cognition (Eva Ejerhed and Sten Lindström, Kluwer). Studia Logica, 66, 419-421. Studia Logica.
 • Olsson, E. J. (1998). Review of In Defense of Pure Reason (Laurence Bonjour, Cambridge UP). Erkenntnis, 49, 243-249. Springer.
 • Olsson, E. J. (1998). Review of On Having Bad Contractions, or: No room for Recovery (Neil Tennant). ZDM - Zentralblatt für Didaktik der Mathematik.
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (65 st)
 • Olsson, E. J. (1995). 8 projektorer för den perfekta presentationen. Mikrodatorn, 64-70. IDG.
 • Olsson, E. J. (1995). Bättre integration i dyrare midiprogram. Mikrodatorn, 69-70. IDG.
 • Olsson, E. J. (1995). Bra musikprogram behöver inte kosta skjortan. Mikrodatorn, 56-62. IDG.
 • Olsson, E. J. (1994). 30 prisvärda produkter för mulitmedia. Maxidata : expert på tester, produkter och inköp, 42-47. IDG.
 • Olsson, E. J. (1994). Gedigen utbildning för PC-ansvar. Svenska PC-world : Sveriges ledande yrkestidning för dataproffs, 48-49. IDG.
 • Olsson, E. J. (1994). Grafik som passar plånboken. Windows world, 42-47. IDG/CW.
 • Olsson, E. J. (1994). Hårddiskinspelning för ljudproffs. Svenska PC-world : Sveriges ledande yrkestidning för dataproffs, 29-29. IDG.
 • Olsson, E. J. (1994). Smidiga nätkort för alla behov. Svenska PC-world : Sveriges ledande yrkestidning för dataproffs, 55-57. IDG.
 • Olsson, E. J. & Madison, G. (1994). Pentium till lågpris. Maxidata, 43-47. IDG.
 • Olsson, E. J. (1993). Fem 486or till bäst pris. Maxidata, 44-49. IDG.
 • Olsson, E. J. (1993). Så gör du din egen CD-ROM. Svenska PC-world : Sveriges ledande yrkestidning för dataproffs, 44-46. IDG.
 • Olsson, E. J. (1993). Skapa hitlåtar i Windows. Mikrodatorn, 68-76. IDG.
 • Olsson, E. J. & Hammar, P. (1993). Kort som ger klang åt multimedia. Mikrodatorn, 54-65. IDG.
 • Olsson, E. J. (1992). Användarna riskerar bli mjukvaruberoende. Unix : öppna system, 28-30. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1992). Låt konsulten testa ditt system: kör ordentliga programtest. Digitalvärlden, 30-31. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). 350-årig tradition förenas med Cad/Cam. CAD/CAM, 8-9.
 • Olsson, E. J. (1991). 3GL ofta bättre än 4GL i stora projekt. Digitalvärlden, 14-17. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). AI-forskare bakom öppet Macintosh-nätverk. Datakommunikation, 30-31. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Case integrerar hela utvecklingscykeln. Digitalvärlden, 32-35. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Client/server-modellen ökar säkerheten. Datakommunikation, 18-22. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Dagens kommunikationsprogram för svåra för vanliga användare. Datakommunikation, 24-27. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Digital är oberoende. Digitalvärlden, 6-6. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Digital lanserar Decnet fas V. Digitalvärlden, 13-13. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Digital lanserar superdator. Digitalvärlden, 17-19. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Digital rustar för stordatorkriget. Digitalvärlden, 24-25. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). EDI och nätverk knyter samman jättekoncern av småfirmor. Datakommunikation, 16-19. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Fiberoptiska nät knyter ihop ABB: jättekoncernen som består av hundratals småbolag. Lokala nätverk, 28-29. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Giganterna är långt från att förenas. Digitalvärlden, 18-21. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Hur säkert är VMS?. Digitalvärlden, 6-6. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). IBM överger inte sin LAN server. Lokala nätverk, 42-42. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Intelligenta hus inte längre science fiction. Digitalvärlden, 26-29. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Kunderna styr Atlas Copcos tillverkning. Unix : öppna system, 36-37. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Låt cheferna rita bilderna själva!. Digitalvärlden, 22-24. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Mac och PC i samma nät : Det finns många vägar till framgång, men ingen är enkel. Lokala nätverk, 32-34. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Macintosh blir bättre i nätet : Apples System 7.0 möjliggör äkta fildelning i nätverk. Lokala nätverk, 38-39. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Med vektorprocessor blir Vaxen en superdator. Digitalvärlden, 32-35. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Miljarder satsas på distribuerad forskning och utveckling. Datakommunikation, 24-25. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Motgånga fördunklar visionerna för GSM-nätet. Datakommunikation, 1, 36-38. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Nu får Fortran en ansiktslyftning. Digitalvärlden, 28-30. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Ny strategi väntar Digital. Digitalvärlden, 26-27. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Populära Powerhouse nu för Ultrix : Största leverantören av 4GL för minidatorer satsar på Risc/Ultrix. Digitalvärlden, 13-13. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Powersearch och GQL med interaktiv grafik. Digitalvärlden, 20-21. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Radion ersätter kablarna i nätet : trådlösa nät ger oslagbar flexibilitet men priset är högt. Lokala nätverk, 42-43. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Reuter byter sin specialterminal mot PC med Windows. Industriell datateknik, 48-49. Ingenjörsförlaget.
 • Olsson, E. J. (1991). Så gör du effektivare backuper. Digitalvärlden, 36-38. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Så klistrar ABB ihop CAD-program. Digitalvärlden, 14-16. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). SAS Institute storsatsar på interaktiv grafik. Digitalvärlden, 13-18. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Simnon/Vax bakom Frejas styrsystem. Digitalvärlden, 18-20. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Storslagna löften om integrerad miljö. Unix : öppna system, 18-20. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). Televerket satsar 75 miljoner på grundforskning. Datakommunikation, 34-38. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). WP Office perfekt för samarbete i nät. Lokala nätverk, 52-54. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1991). X.400 mycket mer än bara elektronisk post. Datakommunikation, 20-22. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1990). Äntligen ett hacker-säkert Unix-system. Datakommunikation, 44-45. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1990). Andra generationens EDI från Digital. Digitalvärlden, 28-30. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1990). Ditt nät är osäkrare än du tror. Datakommunikation, 41-42. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1990). Fiberoptiska kablar höjer säkerheten i nätet. Datakommunikation, 32-33. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1990). Mobimed-systemet räddar liv. Datakommunikation, 22-23. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1990). Nu laddar polisen om med öppna system. Data- och telekommunikation, 14-15.
 • Olsson, E. J. (1990). Parallella datorer på frammarsch. Unix : öppna system, 40-43. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1990). X.400-nätet kan betyda genombrottet för elektronisk post. Datakommunikation, 22-23. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1989). Infovox konkurrerar med jättarna inom talteknologin. Digitalvärlden, 22-24. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1989). Miljardprojektet IT4 ger skjuts åt svensk industri. Datakommunikation, 16-18. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1989). Next och nätverk är framtidens melodi. Digitalvärlden, 22-24. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1989). Problem för ADA i Unixmiljö. Unix : öppna system, 22-24. CW Communications.
 • Olsson, E. J. (1989). Standard vinner över prestanda. Unix : öppna system, 30-32. CW Communications.
Tidningsartiklar (11 st)
Övrigt (1 st)
 • Sörsensen, J. S. & Olsson, E. J. (2014). New Public Management : skuggförvaltningens praktik. Institute for Contemporary Ideas and Art.
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Erik J Olsson

Professor
Teoretisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post erik_j.olssonfil.luse

Telefon 046–222 09 25

Rum LUX:B530

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30