lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskarassistent i praktisk filosofi. Disputerade på en avhandling om kantiansk etik och har därefter framför allt arbetat inom värdeteori, särskilt med avseende på frågor kring organiska helheter samt relationen mellan värden och skäl. Forskar nu primärt om dygdetik samt meta-etik.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (13 st)
Bokkapitel (7 st)
Recensioner (2 st)
Handledning vid Lunds universitet (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Johan Brännmark

Gästforskare
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post johan.brannmarkmed.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk