lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

För tillfället bidriver jag forskning som berör ansvar för kollektiva och strukturella skador. Jag är framför allt intresserad i ansvarsfrågor som rör skador som inte är resultatet av en kollektiv handling, exempelvis den globala uppvärmningen, utfiskningen och orättvisor i den globala klädindustrin. Filosofer som jag för tillfället är extra intresserad av inkluderar Iris Marion Young, Margaret Gilbert. Chritopher Kutz, Michael Bratman and Tracy Isaacs. Utöver detta har jag också fastnat för Derek Parfits verk On What Matters (2011), framför allt för relationen mellan den metaetikiska ståndpunkt och de moraliska principer som Parfit försvarar i detta verk.

Forskning

Om forskningen

För tillfället bidriver jag forskning som berör ansvar för kollektiva och strukturella skador. Jag är framför allt intresserad i ansvarsfrågor som rör skador som inte är resultatet av en kollektiv handling, exempelvis den globala uppvärmningen, utfiskningen och orättvisor i den globala klädindustrin. Filosofer som jag för tillfället är extra intresserad av inkluderar Iris Marion Young, Margaret Gilbert. Chritopher Kutz, Michael Bratman and Tracy Isaacs. Utöver detta har jag också fastnat för Derek Parfits verk On What Matters (2011), framför allt för relationen mellan den metaetikiska ståndpunkt och de moraliska principer som Parfit försvarar i detta verk.

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Administrativt

Uppdrag

  • Ledamot, Forskarutbildningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Ledamot, Forskningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Mattias Gunnemyr

Doktorand
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post mattias.gunnemyrfil.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30