lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kyrko- och missionsstudier: Andliga klassiker

KRMB10

Kurskod: KRMB10
Engelsk titel: Church and Mission Studies: Spiritual Classics
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2013.

Kurstillfälle: sommaren 2013
Studiesätt: halvfart, dagtid
Kursperiod: 2013-06-10 – 2013-08-11
Behörighet: 30 hp akademiska studier
Anmälningskod: LU-S1612

Introduktionsmöte: 2013-06-10 kl. 10.15 – 13.00: CTR sal 118

Beskrivning

KRMB10 Kristna har från fornkyrkan till i dag reflekterat kring hur de ska leva sin kristna tro. Detta har skapat en egen litteratur med andliga klassiker som uttrycker olika kristna spiritualiteter. Spiritualitet handlar om hur människor och gemenskaper lever sin tro. Vi kommer i denna kurs lära oss hur vi kan studera spiritualitet och bekanta oss med andliga klassiker från de stora kristna traditionerna - fornkyrkan, östkyrkorna, romersk-katolska kyrkan och de protestantiska kyrkorna. Vilka andliga klassiker har människor läst genom tiderna? Hur har de andliga klassikerna format människors spiritualitet? Hur har kulturen och samhället påverkat de andliga författarna?

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.