lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kyrko- och missionsstudier: Global kristendom

KRMB12

Kurskod: KRMB12
Engelsk titel: Church and Mission Studies: World Christianity
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2013.

Kurstillfälle: sommaren 2013
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2013-06-10 – 2013-07-14
Behörighet: 30 hp akademiska studier
Anmälningskod: LU-S1622

Introduktionsmöte: 2013-06-11 kl. 13.15 – 15.00: CTR sal 218

Beskrivning

KRM B12. Vad karakteriserar kristendom i vår globala samtid? Är det kvinnan ifrån Kongo som följer sin spirituelle ledare Papa Simon Kimbangu Kiangani, som den Heliga Anden själv reinkarnerad? Är det en Luthersk prästs politiska teologi i kampen för social rättvisa i Palestina? Är det den växande kropp av pentekostala och karismatiska kyrkor i Asien, Latinamerika och Afrika, som med bibeln i hand säger sig kunna bekämpa all världens ondska, hela mänskligt lidande och driva häxor och onda andar på flykt? Är det nigerianska pingstkyrkors arbete att evangelisera den sekulariserade svensken genom att skicka missionärer till Sverige? Med en tredjedel av världens invånare kristna, enade i en global kristenhet, belyser kursen kristendomens heterogena uttryck och hur kristendomens tyngdpunkt under det tjugonde århundradet förskjutits söderut. Genom konkreta exempel ifrån kontexter där kristendomen idag expanderar snabbast, diskuteras hur olika kristna uttryck formas i relation till religiös mångfald, kultur, politik och teologi med lokala såväl som globala perspektiv i åtanke. I en inspirerande seminariemiljö bjuds kursdeltagare att ta ett steg in i och utforska några aspekter av den globala kristendomens samtida uttryck.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.