lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Teologi: Vardagslivet och kyrkan, 1500-1900

TEOB10

Kurskod: TEOB10
Engelsk titel: Theology: Everyday Life and the Church, 1500-1900
Högskolepoäng: 7,5

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2012.

Kurstillfälle: sommaren 2012
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2012-06-04 – 2012-07-06
Behörighet: Grundläggande samt 30 hp inom samhällsvetenskap, humaniora eller teologi
Anmälningskod: LU-S3112

Introduktionsmöte: 2012-06-04 kl. 10.15 – 12.00: CTR sal 218

Beskrivning

Vanligen möter vi kyrkans historia genom teologiska skrifter, kyrkliga ordningar och makthavares beslut. Historiska förändringar och skeenden sammanfattas och formuleras ofta som läromässiga förändringar. Men för enskilda människor är det i vardagslivets olika skeden som den kristna tron prövas och formas. Förändringar i kyrkans tro och liv har genom historien fått konkreta återverkningar på människors levnadsmönster och sätt att tänka. Ibland har också den lilla människans erfarenhet av Gud bidragit till förändring av kyrkan i stort. Kursen vidrör tematiskt frågor kring religion som kultur: Hur har människor i olika tider uppfattat kyrkan, teologin och dess förändringar? Hur har teologin blivit konkret i människors vardag, till exempel vid begravningar, dop, giftermål och nattvard? Går det att tala om evangelium som en social konstruktion, föränderlig över tid, med en verkningshistoria möjlig att spåra i människors vardag?

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.