lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Teologi: De ortodoxa kyrkornas tro och liv

TEOD04

Kurskod: TEOD04
Engelsk titel: Theology: The Faith and Life of the Orthodox Churches
Högskolepoäng: 15

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2013.

Kurstillfälle: vårterminen 2013
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2013-01-21 – 2013-06-09
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1)
Anmälningskod: LU-78702

Kursansvarig: Thomas Arentzen

Beskrivning

Kursens innehåll

De ortodoxa kyrkorna utgör en av de största kyrkogemenskaperna i världen.

 

I det nya EU finns många ortodoxa länder, och Finland har även en ortodox statskyrka. Inom Sveriges gränser bor det idag fler ortodoxa kristna än både pingstvänner och katoliker. Ortodoxa kyrkor är också bland de viktigaste kristna grupperingarna i Mellanöstern, och det är den kristendomsform som traditionellt etablerade sig både på den afrikanska och asiatiska kontinenten.

 

Ortodoxa kyrkan spelar även en nyckelroll inom den moderna ekumeniska rörelsen. Men vilka är egentligen de ortodoxa kristna och vad är ortodox kristen tro? Hur praktiseras den och hur utvecklas den teologiskt? Vilka föreställningar ligger bakom klosterväsendet, mystiken, ikonerna eller den ortodoxa betoningen på liturgin? Hur förhåller sig de ortodoxa kyrkorna till andra kristna konfessioner och till modernitetens frågor och utmaningar?

 

Denna kurs ger en översikt över modern ortodox spiritualitet och kristendom i ett historiskt perspektiv. Undervisningen är nätbaserad, men det ingår två campusträffar i Lund.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.