lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Om forskningen

Jag arbetar för närvarande inom ett flervetenskapligt forskningsprojekt, finansierat av Energimyndigheten, som handlar om principer för redovisning av koldioxidutsläpp, hur internationell handel påverkar globala utsläpp och relationen mellan miljöpåverkan och ekonomisk tillväxt. Vi har utvecklat en ny indikator som kan användas för att följa hur ett lands export och import påverkar utsläpp i andra länder, för att säkerställa att nationella utsläppsminskningar leder till minskade utsläpp globalt, och inte bara till ökade utsläpp någon annanstans. Andra forskningsintressen inkluderar spelteoretiska och evolutionära perspektiv på moraliska normer och politisk legitimitet.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (9 st)
Bokkapitel (1 st)
Rapporter (2 st)
Tidningsartiklar (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Magnus Jiborn

Lärare
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post magnus.jibornekh.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30