Person

Lärare

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post magnus.jibornekh.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (1 st)

Artiklar (10 st)

Bokkapitel (1 st)

Rapporter (2 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Övrigt (1 st)

Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Lärare

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post magnus.jibornekh.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30