lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

För information om mig, se min hemsida.

OBS: För att komma i kontakt med mig, använd mailadressen magnus@magnusjohnsson.se

Forskning

Forskargrupper

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (22 st)
Bokkapitel (4 st)
Konferensbidrag (27 st)
Rapporter (1 st)
Working papers (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Magnus Johnsson

Forskare
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post magnus.johnssonfil.luse

Rum LUX:B468

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk