lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (8 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Megan Lambert

Postdoc
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post megan.lambertlucs.luse

Telefon 046–222 64 78

Rum LUX:B467

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30