Covid-19 och läsåret 2020/2021

Information till dig som studerar vid HT-fakulteterna

Vårterminen 2022 – tillfälliga åtgärder för undervisning på campus

Uppdaterad 2022-01-12

På grund av den ökande smittspridningen bedömer Humanistiska och teologiska fakulteterna att särskilda åtgärder måste vidtas tillfälligt för att vi ska kunna genomföra undervisning på ett smittsäkert sätt på SOL och LUX (länk till dekanbeslut).
 
Följande gäller undervisning på SOL och LUX:

 • Kursintroduktioner samt undervisning under terminens första två veckor (17–30 januari) ska genomföras digitalt.
 • Från 31 januari–16 februari kan viss undervisning återgå till campus i de fall där det går att förlägga den i luftiga lokaler där det går att hålla avstånd.

Praktiska moment som behöver ske på plats, studiebesök eller praktik får under hela perioden genomföras på plats. Institutionen gör en risk- och konsekvensbedöming för dessa moment med särskilt avseende att förhindra smittspridning. Kursansvarig lärare informerar om eventuella anpassningar.

Notera att det kan finnas andra beslut för undervisning i lokaler utanför SOL och LUX.

Bibliotek, studieplatser, grupprum och datorsalar på SOL och LUX hålls öppna så långt det är möjligt med hänsyn till avstånd och undvikande av trängsel.

Var uppmärksam på information som förmedlas i schemat och/eller i Canvas. Informationen justeras löpande baserat på aktuella beslut och rekommendationer.

 

Nytt rektorsbeslut: fortsatt campusundervisning och examination på plats – men undvik trängsel

Uppdaterad 2021-12-22

Regeringen har den 21 december beslutat om nya restriktioner till följd av den ökande smittspridningen i samhället. 22 december kom ett nytt rektorsbeslut med anledning av detta. Fortfarande gäller att utbildning och examination ska genomföras på plats i universitetets lokaler, så länge trängsel kan undvikas.

Ur rektorsbeslutet

 • Undervisning och examination genomförs fortsatt som planerat i universitetets lokaler. Vid närvaro på plats ska avstånd hållas och trängsel undvikas. I de fall detta inte är möjligt så får undervisning genomföras digitalt. Även forskarutbildning omfattas av vad som gäller för utbildning.
 • Bibliotek, studieplatser och datorsalar ska hållas öppna så långt det är möjligt med hänsyn till avstånd och undvikande av trängsel.

Informationen på www.lu.se/corona uppdateras löpande.

Var uppmärksam på den information som förmedlas i schemat och/eller i Canvas – informationen justeras löpande baserat på aktuella beslut och rekommendationer.

Om du som student undrar vad som gäller för just din kurs – kontakta kursansvarig på din institution.

Åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder

Gäller från 8 december
I veckan presenterade regeringen en ny åtgärdsplan för införande av fler smittskyddsåtgärder mot spridningen av covid-19. Beskedet till universitet och lärosäten är fortsatt undervisning på plats i detta steg. All undervisning vid HT-fakulteterna fortgår därför enligt tidigare rektorsbeslut tills vidare.

Nya smittskyddsåtgärder från 1 december

Uppdaterad 2021-11-30

Åtgärderna gäller bland annat bestämmelser om hur allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare kan genomföras med eller utan vaccinationsbevis. Det finns också nya regler om smittskyddsåtgärder för mässor och museer och konsthallar, men dessa omfattar inte vaccinationsbevis.

Så påverkas universitetet

Att använda vaccinationsbevis är inte möjligt vid Lunds universitet i nuläget, utan andra smittskyddsåtgärder kommer vidtas.

Undervisning, examination inklusive disputation och forskning faller inte inom ramen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Konserter, offentliga föreläsningar och andra publika evenemang kan komma att påverkas.

Se även information från Folkhälsomyndigheten:

Beslutade åtgärder för att motverka ökad smittspridning  och vårdbelastning– folkhalsomyndigheten.se

1 november är vi tillbaka på campus

Uppdaterad 2021-10-29

Från och med den 1 november återgår, enligt rektors beslut från den 17 juni 2021, universitetet till en verksamhet utan begränsningar av coronarestriktioner. Detta innebär att verksamheten som utgångspunkt ska bedrivas på campus. För utbildning där särskilda skäl föreligger kan återgången vara genomförd senast den 16 januari 2022.

Samtidigt är covid-19 fortfarande klassad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Som arbetsgivare och utbildningsanordnare behöver universitetet förhålla sig till detta. Det innebär att vi ska fortsätta undvika trängsel och stanna hemma vid symtom.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner är för närvarande i steg 4. När regeringen beslutar om steg 5, lyfts kvarvarande restriktioner.

Om du som student undrar vad som gäller för just din kurs – kontakta kursansvarig på din institution.

Regeringen lyfter restriktioner – men rektorsbeslutet gäller fortfarande

Uppdaterad 2021-09-09

Regeringen har den 7 september meddelat att man planerar att gå in i steg 4 och lyfta flera restriktioner från och med den 29 september 2021.
De restriktioner som regeringen och Folkhälsomyndigheten planerar att lyfta är bland annat: deltagartak för allmänna sammankomster, avstånd mellan sällskap och rekommendation om hemarbete.

Regeringens nya besked påverkar inte nuvarande rektorsbeslut från 17 juni. Planen på en stegvis och anpassad återgång gäller fortfarande.

Höstens utbildning och verksamhet vid universitetet

Det befintliga rektorsbeslutet för höstens utbildning och verksamhet utgår från önskan om att skapa en trygg och säker miljö för våra studenter och medarbetare.
Planeringen av höstens utbildning är fastlagd sedan flera månader och står kvar, med en stegvis återgång från terminsstart till och med den 1 november.

Campus och studiemiljöer

Lunds universitet har som arbetsgivare och utbildningsansvarig ett ansvar att erbjuda en trygg och säker arbetsplats på campus.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer om ett individuellt ansvar genom att till exempel undvika trängsel och att stanna hemma vid symtom gäller tills vidare.
När det gäller studiemiljöer och bibliotek så gäller fortsatt det individuella ansvaret att hålla avstånd och stanna hemma vid minsta symtom, även efter den 1 november.

Höstterminen 2021

Uppdaterad 2021-08-27

Lunds universitet har beslutat att en stegvis och ordnad anpassning till campusförlagd utbildning ska ske under hösten. Vi gör vårt bästa för att se till att du som student får undervisning av högsta möjliga kvalitet, samtidigt som vi också följer Lunds universitets beslut för att begränsa risken för smittspridning.

Undervisning och examination på Humanistiska och teologiska fakulteterna kommer under höstterminen att genomföras både digitalt och på campus. Hur snabbt vi kan återgå till i huvudsak campusbaserad undervisning samt hur den gradvisa övergången kommer att se ut, beror på aktuellt smittläge och vilka restriktioner som gäller i samhället.

Information kommer att skickas ut löpande under terminen och som student behöver du vara beredd på att förutsättningarna kan bli annorlunda och undervisningsformen kan därför komma att ändras. 

Undervisning, examination och fysiska möten – stegvis återgång hösten 2021

Uppdaterad 2021-06-18

Lunds universitetet har beslutat att under hösten 2021 stegvis återgå till utbildning utan restriktioner. Återgången ska genomföras utifrån respektive verksamhets förutsättningar och med hänsyn till regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs samlad information från universitetet på: www.lu.se/studera/corona

Från 1 november kommer troligtvis fler moment att kunna förläggas på campus. Dessa förändringar publiceras den 1 oktober i schemat och/eller i Canvas.

HT-fakulteterna uppdaterar löpande beslut och rekommendationer om smittläget ändras.

Tack för att du pluggar hemifrån när du kan!

Uppdaterad 2021-04-08

Studenter uppmanas fortsatt att som utgångspunkt studera hemifrån. Studieplatser och datorsalar hålls tillgängliga i begränsad omfattning och för studenter som har behov av plats, t.ex. för informationssökning, användning av referensmaterial, för tillgång till utrustning för distansundervisning och examination. Studenter som behöver befinna sig på campus måste sprida ut sig och hålla minst 2 meters avstånd. Om det blir för trångt så kommer vi att tvingas stänga ner igen.

Här finns detaljerad information om våra öppna studieplatser på LUX och SOL.
Se andra fakulteters studieplatser: Fakulteternas covid-19-relaterade information

Uppdaterat rektorsbeslut – 18 mars

Uppdaterad 2021-03-19

Det uppdaterade rektorsbeslutet (2021-03-18) innebär att all verksamhet som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler ska fortsätta genomföras digitalt, tills vidare. Men eftersom det påverkat studenternas arbetsmiljö och möjlighet att bedriva studier negativt har universitetet beslutat öka tillgången till studieplatser. Detta för att de studenter som behöver vara på campus lättare ska kunna sprida ut sig samtidigt som spridning av covid-19 undviks så långt möjligt.
Studieplatser och datorsalar ska hållas tillgängliga  i en omfattning som – med undvikande av spridning av covid-19 – ger möjlighet till informationssökning, användning av referensmaterial och tillgång till utrustning för digital undervisning och examination.

Detta innebär följande för studenter vid Humanistiska och teologiska fakulteterna:

Vi har stor förståelse för att du som student kan må dåligt och känna oro under rådande situation. Vi uppmanar dig som vill samtala om din situation eller mår dåligt att kontakta studenthälsan eller din institution.
Studenthälsan når du på: www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studenthalsan

Om du upplever problem med din utbildning kan du alltid kontakta studentkåren, antingen genom att mejla till exphts.luse eller skicka ett anonymt formulär via htslund.se/klaga. Problemen kan röra sig mellan allt från Zoom-föreläsningar och digitala examinationer till studiemiljö. Studentkåren håller även i en del sociala evenemang, t.ex. digitala spelkvällar och träningspass över Zoom. Håll koll på facebook.se/htslund för uppdateringar kring evenemangen. Du kan även besöka htslund.se för mer information om studentkåren.

Uppdaterat rektorsbeslut – skärpta restriktioner gäller tills vidare

Uppdaterad 2021-01-20

På grund av att smittspridningen är fortsatt allvarlig meddelade regeringen den 18 december ytterligare restriktioner för hela Sverige. Som ett resultat av detta, fattade Lunds universitetet ett beslut den 21 december 2020 där utgångspunkten är att all verksamhet som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler ska genomföras digitalt. Beslutet är nu förlängt och gäller tills vidare med undantag för att begränsningen av tillgänglighet för studieplatser och datorsalar är tidsbegränsat till och med den 31 mars, 2021 

Detta innebär följande för studenter vid Humanistiska och teologiska fakulteterna:

 • All verksamhet som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler ska genomföras digitalt. Uppdaterad information hur detta påverkar just din utbildning kommer att finnas via din lärplattform Canvas eller på kurshemsidan. 
 • Studenter uppmanas att som utgångspunkt studera hemifrån. Studieplatser och datorsalar ska under tiden till och med den 31 mars 2021 hållas tillgängliga endast i begränsad omfattning och för studenter som har behov av plats, t.ex. för informationssökning, användning av referensmaterial, för tillgång till utrustning för distansundervisning och examination. Övriga utrymmen för studenter såsom grupprum, lunchrum, fikarum ska under denna tid hållas stängda. 
 • Våra hus är stängda för allmänheten men du som HT-student kommer in med ditt LU-kort. Se aktuella öppettider på: www.ht.lu.se/lux respektive www.ht.lu.se/sol-husen
 • Våra bibliotek är öppna för HT-studenter, med begränsade öppettider, i den omfattning som behövs för att tillgodose möjlighet till in- eller utlåning och tillgång till referenslitteratur. Hjälp och kontakt med biblioteket ska i första hand ske via digitala kanaler, se www.htbibl.lu.se/kontakt/mot-oss-digitalt/
  Se aktuella öppettider på: www.htbibl.lu.se/kontakt/oppettider
 • Våra receptioner på LUX och SOL har begränsade öppettider. Se aktuella öppettider på
  www.ht.lu.se/om-fakulteterna/vara-hus/lux/reception
  www.ht.lu.se/om-fakulteterna/vara-hus/sol-husen/reception

Förlängda restriktioner till och med 23 mars

Uppdaterad 2021-01-14

På grund av att smittspridningen är fortsatt allvarlig meddelade regeringen den 18 december ytterligare restriktioner för hela Sverige. Som ett resultat av detta, fattade Lunds universitetet ett beslut den 21 december 2020 där utgångspunkten är att all verksamhet som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler ska genomföras digitalt.

HT-fakulteterna förlänger nu de delar av restriktionerna som rör undervisning. Detta görs främst för att kunna planera undervisning och verksamhet för period 1 och 2 av vårterminen. Förlängningen gäller till och med den 23 mars, 2021.

Till och med den 23 mars innebär det följande för studenter vid Humanistiska och teologiska fakulteterna:

 • All verksamhet som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler ska genomföras digitalt. Uppdaterad information hur detta påverkar just din utbildning kommer att finnas via din lärplattform Canvas eller på kurshemsidan. 
 • Alla studenter uppmanas därför att i största möjliga mån studera hemifrån till och med den 23 mars, 2021.

Fram till och med den 24 januari har vi begränsade öppettider och tillgänglighet för verksamheten i våra lokaler, (i enlighet med rektorsbeslutet från den 21 december, 2020). Besked om eventuell förlängning/förändring meddelas senast den 24 januari, 2021.

Vi har stor förståelse för att du som student kan må dåligt och känna oro under rådande situation. Vi uppmanar dig som vill samtala om din situation eller mår dåligt att kontakta studenthälsan eller din institution.

Studenthälsan når du på: www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studenthalsan

Om du upplever problem med din utbildning kan du alltid kontakta studentkåren, antingen genom att mejla till exphts.luse eller skicka ett anonymt formulär via htslund.se/klaga. Problemen kan röra sig mellan allt från Zoom-föreläsningar och digitala examinationer till studiemiljö. Studentkåren håller även i en del sociala evenemang, t.ex. digitala spelkvällar och träningspass över Zoom. Håll koll på facebook.se/htslund för uppdateringar kring evenemangen. Du kan även besöka htslund.se för mer information om studentkåren.

Nya restriktioner med anledning av rektorsbeslut 21 december, 2020

Uppdaterad 2020-12-23

Under hösten har spridningen av coronaviruset åter ökat i samhället. Regeringen meddelade ytterligare skärpta restriktioner fredagen den 18 december. Därför skärper Lunds universitetet sitt eget beslut och alla studenter har ansvar att följa de nya restriktionerna, i första hand till och med den 24 januari, 2021. Vilka förutsättningar som kan gälla från och med den 25 januari 2021 kommer att meddelas senare.

För studenter vid Humanistiska och teologiska fakulteterna innebär det följande:

 • Beslutets utgångspunkt är att all verksamhet som inte är nödvändig att genomföra med närvaro i universitetets lokaler ska genomföras digitalt. Det kommer eventuellt att innebära förändringar i undervisning och examinationer under januari – mer information kommer att finnas via din lärplattform Canvas eller på kurshemsidan och uppdateras så fort som möjligt.
 • Alla studenter uppmanas därför att i största möjliga mån studera hemifrån till och med den 24 januari 2021. Studieplatser och datorplatser hålls under denna tid tillgängliga endast i begränsad omfattning och för studenter som har behov av plats, t.ex. för informationssökning, användning av referensmaterial, för tillgång till utrustning för distansundervisning och examination. Övriga utrymmen för studenter såsom grupprum och lunchrum hålls stängda.
 • Våra hus är stängda för allmänheten från och med den 23 december till och med den 24 januari, 2021, men du som HT-student kommer in med ditt LU-kort. Se aktuella öppettider på: www.ht.lu.se/lux respektive www.ht.lu.se/sol-husen
 • Våra bibliotek kommer att vara öppna för HT-studenter, med begränsade öppettider, i den omfattning som behövs för att tillgodose möjlighet till in- eller utlåning och tillgång till referenslitteratur. Hjälp och kontakt med biblioteket ska i första hand ske via digitala kanaler, se www.htbibl.lu.se/kontakt/mot-oss-digitalt/
  Se aktuella öppettider på: www.htbibl.lu.se/kontakt/oppettider
 • Våra receptioner på LUX och SOL begränsar sina öppettider. Se aktuella öppettider på www.ht.lu.se/om-fakulteterna/vara-hus/lux/reception
  www.ht.lu.se/om-fakulteterna/vara-hus/sol-husen/reception

Vi har stor förståelse för att du som student kan må dåligt och känna oro under rådande situation. Vi uppmanar dig som vill samtala om din situation eller mår dåligt att kontakta studenthälsan, studentkåren eller din institution efter helgerna.

Studenthälsan når du på: www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studenthalsan

Om du vill komma i kontakt med studentkåren kan du besöka deras hemsida htslund.se eller skicka ett mejl till: exphts.luse

Skärpta nationella råd från 14 december 2020

Uppdaterad 2020-12-15

Myndigheterna har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att begränsa smittspridningen av covid-19:

Information om utbildning och examination höstterminen 2020 samt första hälften av vårterminen 2021

Uppdaterad 2020-12-03

För att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats för anställda och studenter och bidra till minskad smittspridning i samhället har HT-fakulteterna fattat följande beslut (2020-12-02) för utbildningen:

Höstterminen 2020

 •  I så stor utsträckning som möjligt ska undervisning och examination vid HT-fakulteterna genomföras digitalt. Detta gäller alla kurser och program med några få undantag, bland annat för praktiska moment som inte går att genomföra digitalt. Detta kan komma att innebära ytterligare förändringar i schemat för resterande del av höstterminen 2020. Information om vad som gäller för just din utbildning hittar du via din lärplattform Canvas eller på kurshemsidan.

Vårterminen 2021

 • Beslutet gäller även de under första hälften av vårterminen 2021 fram till och med 23 mars. Nytt besked om formen för undervisning för perioden 24 mars till 6 juni 2021 kommer i mitten på februari.

Kommande information på kurshemsidorna

Informationen på alla kurshemsidor, såväl höstens som vårens, uppdateras löpande. Scheman inför vårterminen publiceras den 21 december.

Information om utlandsstudier

Studenter som har blivit nominerade för utlandsstudier ska följa UD:s restriktioner och partneruniversitetens beslut – kontakta internationella kontoret, internationalht.luse, om ni har frågor.

Förlängda skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Skåne

Uppdaterad 2020-11-18

Med anledning av Region Skånes förlängning av de skärpta råden har Humanistiska och teologiska fakulteterna beslutat att förlänga våra kompletterande rekommendationer terminen ut.

Det innebär för dig som är student vid Humanistiska och teologiska fakulteterna att förändringar i undervisningen kan komma att göras under resten av höstterminen. Detta för att minska trängsel och onödiga resor.

 • undervisningen kan komma att läggas om till digital/distans där det är möjligt. Du hittar information om vad som gäller för just din utbildning via din lärplattform Canvas eller i schemat på kurshemsidan.
 • Våra hus (SOL och LUX) kommer terminen ut att stänga kl. 17.00. HT-studenter och alla studenter vid Institutionen för kommunikation och medier kommer dock in som vanligt även utanför öppettiderna (vardagar kl. 6.30-22.00 och lördagar kl. 10.00-16.00) med LU-kort + kod.
 • HT-biblioteken kommer under resten av höstterminen ha öppet mån-fre fram till 16.00. Asienbiblioteket har öppet fram till 13.00. Liksom tidigare är biblioteken stängda under helgdagar.

Det är viktigt att anställda och studenter:

 • undviker att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel
 • arbetar eller studerar hemifrån när det är möjligt
 • undviker att umgås med andra personer än de som man bor med eller träffar varje vecka.

Detta gäller terminen ut, men kan förlängas eller ändras om andra rekommendationer från myndigheter och regering utfärdas.

Undervisning online och på campus

Utbildningar vid Lunds universitet kommer även fortsatt att bedrivas både online och på campus fram till att smittspridningen avtagit. Det innebär att många lektioner, seminarier och examinationer ges via videokonferensverktyget Zoom. Du som är student måste därmed ha tillgång till den utrustning du behöver för att delta digitalt, dvs en stabil internetuppkoppling, mikrofon (gärna headset) och kamera.

Viss undervisning ges dock på campus. Det gäller moment som kräver fysisk närvaro eller där vi bedömer att campusundervisning är nödvändig för utbildningens kvalitet. Du får mer information om vad som gäller för din kurs i schemat på kurshemsidan.

I det fall undervisningen ges på campus finns för varje undervisningslokal anvisade in- och utpassager i förhållande till trapphus, korridorer och entréer (in- och utgångar). Tag hänsyn och följ instruktionerna noga. Handsprit ska finnas tillgänglig i alla lärosalar. Praktisk information finns på www.ht.lu.se/utbildning/forelasningar-pa-campus

Formen för undervisningen kan ändras under terminen. Därför är det bra om du som student kan vara förberedd på att vara på plats på universitetet om läget förändras.

En säker studiemiljö – allas ansvar

Alla måste bidra till ett gemensamt ansvarstagande för att upprätthålla en säker studiemiljö. Det är därför mycket viktigt att du:

 • Stannar hemma vid minsta tecken på sjukdom. Även om du bara har lindriga symptom. Glöm inte meddela kursansvarig på din utbildning.
 • Håller avstånd.
 • Iakttar god handhygien (ha gärna med egen handsprit).

Information om coronaviruset

Till studenter vid Lunds universitet.

Stöd och hjälp

Här finns samlad information om stöd och hjälp för studenter vid Lunds universitet.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2022-01-12