lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Studentkonto

När du läser vid Lunds universitet behöver du ett Studentkonto. Det är med hjälp av ditt Studentkonto som du loggar in på bl.a. trådlösa nätverket, studentdatorer, biblioteksdatabaser samt Studentportalen. Studentportalen är din egen sida där du kan kontrollera dina resultat, skriva ut verifierbara Ladokintyg, ändra din adress, hämta programvaror med mera. Här loggar du in på Studentportalen.

Du som är ny som student måste aktivera ditt studentkonto för att det ska fungera. Så här gör du:

  1.  Studentkontot skapas ca en vecka efter att du fått ditt andra antagningsbesked från Lunds universitet. Ett mejl om hur studentkontot aktiveras skickas då till den e-postadress du använt i din ansökan till Lunds universitet på antagning.se
  2. På sidan http://www.lu.se/studera/livet-som-student/nuvarande-student hittar du information om hur du aktiverar ditt studentkonto. Du loggar in med ditt personnummer och ditt anmälningsnummer som du hittar på Mina sidor på antagning.se.
  3. När du har aktiverat ditt konto kan du logga in med dina uppgifter på Studentportalen.


Om du inte fått något e-postmeddelande med aktiveringskod, kontakta ServiceDesk: servicedeskluse.

Ha koll på din e-postadress

Det är viktigt att du använder den e-postadress du får som student. Om du redan har en privat e-postadress som du använder kan du vidarebefordra student-e-postadressen till denna om du vill. Det är viktigt att du kontrollerar dina meddelanden regelbundet, annars kan du missa viktig information från dina lärare, t ex hastigt påkomna schemaändringar.

LU support har guider till hur du vidarebefordrar din studentmejl.