lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Tentamensanvisningar

En del skrivningar äger rum i lokaler utanför institutionen. Tag i god tid reda på var. På den här sidan hittar du tentamensschema och översikt över lokalerna.

För varje delkurs erbjuds ett ordinarie tentamenstillfälle, ett omtentamenstillfälle och varje termin en uppsamlingstentamen. Till ordinarie skrivningstillfälle krävs ingen föranmälan, men till om- och uppsamlingsskrivningar måste du anmäla dig senast sju dagar i förväg. Anmäl dig via tentamensanmalanfil.luse. Försäkra dig om att du får en bekräftelse per e-post på din tentamensanmälan.

Anvisningar

 • Du måste vara eller ha varit registrerad på kursen för att kunna få ditt resultat registrerat i Ladok.
 • Kom i god tid före skrivningens början, gärna 15 minuter före utsatt tid. Du får komma max en timme för sent till en skrivning – kommer du senare än så får du inte skriva. Du får lämna in skrivningen tidigast efter en timme. Eventuellt tilldelas du skrivplats av en skrivningsvakt. Placeringen är alltså inte alltid fri.
 • Id-kontroll: Tänk på att giltig fotolegitimation är obligatorisk för att få tentera. Har du glömt legitimationen är det tillåtet att hämta denna under första skrivtimmen. Är detta inte möjligt är skrivvakten skyldig att hänvisa dig till nästa skrivningstillfälle. Giltig fotolegitimation är: ID-kort, körkort, pass och LU-kort.
 • Du får endast använda skrivpapper/kladdpapper som skrivvakten delar ut. Inga egna lappar/kollegieblock/papper är tillåtna. Lägg inget skrivpapper på golvet. Använd alltid kulspetspenna när du skriver dina personuppgifter/ditt tentamensnummer (vid anonym tentamen) på skrivningens samtliga blad.
 • Hjälpmedel: Se till att du är informerad om vilka hjälpmedel som är tillåtna – ofta inga alls. Fråga din lärare!
 • Rökpauser är inte tillåtna under skrivning.
 • Toalettbesök är tillåtna och äger rum enligt skrivvaktens anvisningar. Täck över dina papper när du lämnar din plats.
 • Personliga tillhörigheter: Gå direkt till din skrivplats och plocka fram giltig legitimation, eventuellt tillåtna hjälpmedel och förfriskningar med mera ur väskan. Placera sedan väskan på anvisad plats. Under pågående skrivning får väska öppnas endast under uppsikt av skrivvakt. Mobiltelefon och annan elektronisk utrustning får inte tas med till skrivplatsen, eller vara tillgänglig på annat sätt under tentamen. All teknisk utrustning skall lämnas avstängd på av skrivvakten anvisad plats.
 •  Skriv namn och personnummer överst på varje inlämnat papper.
 • Hantering av misstanke om fusk vid salsskrivning: Om en skrivningsvakt upptäcker eller misstänker fusk skall detta anmälas. Tänk på konsekvenserna av eventuellt fusk. Det kan bland annat bli fråga om avstängning från såväl undervisning som examination i upp till sex månader. Utsätt dig inte för den risken. Skrivningsvakt har rätt att avvisa student som stör och/eller hindrar sina medstuderande från att genomföra tentamen.
 • Samtal – sedan skrivningen börjat är alla samtal med andra studenter förbjudna. Även oskyldiga lån av suddgummi eller dylikt måste gå via skrivningsvakt.
 • Du är skyldig att lämna in hela skrivningen även om du inte svarat på några frågor (blank skrivning). En inlämnad skrivning registreras alltid som ett tentamenstillfälle. Kontrollera noga att dina personuppgifter/din tentamenskod finns med på samtliga blad och att de är skrivna med kulspetspenna och läsbara.