lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sommarkurs 2020

Baskurs för universitetsstudier

Baskurs för universitetsstudier riktar sig till dig som funderar på eller planerar att börja en högre utbildning och vill ha en god, stabil grund för de kommande studierna.

Kursen är en allmän introduktion till universitetsstudier inom alla fakultetsområden. Du får kunskap i praktiska verktyg, t ex studieteknik, skriftlig och muntlig framställning, informationssökning och kritisk informationshantering. I kursen ingår också teoretiska moment som ger en översikt över grundläggande vetenskapliga begrepp, metoder och kunskapsområden.

  • Ort: kursen ges i år helt på distans på grund av corona-pandemin
  • Poäng: 7,5 hp
  • Period: 2020-06-15 – 2020-07-19