Regler för salstentamen

Regler för salstentamen för studenter vid institution på LUX, i urval

Du måste vara eller ha varit registrerad på kursen för att kunna få ditt resultat rapporterat i Ladok. 

Lokal, tid och plats

Det är ditt eget ansvar som student att i god tid ta reda på i vilken sal du ska skriva och var den ligger. Kontrollera gärna lokal och plats när tentamenstiden närmar sig.

Kom i god tid före skrivningens början, gärna 15 minuter före utsatt tid. Du får komma högst en timme för sent till en skrivning – kommer du senare än så får du inte skriva. Du får lämna in skrivningen tidigast efter en timme.

Eventuellt tilldelas du skrivplats av en skrivningsvakt. Placeringen är alltså intealltid fri.

Hjälpmedel

Se till att du är informerad om vilka hjälpmedel som är tillåtna – ofta inga alls.

Personliga tillhörigheter

Gå direkt till din skrivplats och plocka fram giltig legitimation, ev. tillåtna hjälpmedel och förfriskningar m.m. ur väskan. Placera sedan väskan på anvisad plats. Under pågående skrivning får väskan öppnas endast under uppsikt av en skrivningsvakt. Mobiltelefon och annan elektronisk utrustning får inte tas med till skrivplatsen, eller vara tillgänglig på annat sätt under tentamen. Sådan teknisk utrustning ska lämnas avstängd på av skrivningsvakten anvisad plats.

Samtal

Sedan skrivningen börjat är alla samtal med andra studenter förbjudna. Även oskyldiga lån av suddgummi eller dylikt måste gå via skrivningsvakten.

ID-kontroll

Tänk på att giltig fotolegitimation är obligatorisk för att få tentera. Har du glömt legitimationen är det tillåtet att hämta denna under första skrivtimmen. Är detta inte möjligt är skrivningsvakten skyldig att hänvisa dig till nästa skrivningstillfälle. Giltig fotolegitimation är ID-kort, körkort, pass och LU-kort.

Anonymiserade tentamenskoder

När tentamensvakten kontrollerat din legitimation får du en anonymiserad tentamenskod. Kontrollera att rätt kod har markerats mot listan med namn och personnummer som tentavakten har. Skriv av hela tentamenskoden på ditt försättsblad och på samtliga blad du skriver ditt tentamenssvar på. 

Skrivpapper och pennor

Du får endast använda skrivpapper eller kladdpapper som skrivningsvakten delar ut. Inga egna lappar, kollegieblock eller papper är tillåtna. Lägg inget skrivpapper på golvet. Använd alltid kulspetspenna när du skriver din tentamenskod (vid anonym tentamen) på skrivningens samtliga blad.

Rökpaus

Rökpauser är inte tillåtna under skrivningen.

Toalettbesök

Toalettbesök är tillåtna och äger rum enligt skrivningsvaktens anvisningar. Täck över dina papper när du lämnar din plats.

Inlämning

Du får lämna in skrivningen tidigast efter en timme. Du är skyldig att lämna in hela skrivningen även om du inte svarat på några frågor (blank skrivning). En inlämnad skrivning registreras alltid som ett tentamenstillfälle. Kontrollera noga att din tentamenskod finns med på samtliga blad och att den är skrivnen med kulspetspenna och är läsbar.

Kontrollera noga att rätt kod har markerats mot listan med namn och personnummer som tentavakten har och att den finns med på samtliga blad du lämnar in. Skriv det antal ark som din hophäftade tenta har i rutan i högra hörnet och signera med ditt namn. 

Hantering av misstanke om fusk vid salsskrivning

Om en skrivningsvakt upptäcker eller misstänker fusk ska detta anmälas. Tänk på konsekvenserna av eventuellt fusk. Det kan bland annat bli fråga om avstängning från såväl undervisning som examination i upp till sex månader. Utsätt dig inte för den risken. Skrivningsvakten har rätt att avvisa studenter som stör eller hindrar sina medstuderande från att genomföra tentamen.

Hand som antecknar i block
Tänk på att det är ditt ansvar som student att känna till reglerna för salstentamen.
Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2022-10-13