Department of Philosophy

The Faculties of Humanities and Theology | Lund University

 

2017-03-27

Filosofiska rummet om vrede

Den amerikanska filosofen Martha Nussbaum som nyligen föreläste på LUX, var också aktuell med intervju i senaste avsnittet av Filosofiska rummet. [...]

2017-03-23

Två lediga forskartjänster

Nu söker projektet "Dinosauriekognition – en rekonstruktion av fågelkognitionens vagga” två forskare med placering vid Filosofiska institutionen, avdelningen för kognitionsvetenskap, i gruppen för [...]

2017-03-14

Vetenskapens värld om hjärnan och komplexa kognitiva förmågor hos djur

I gårdagens avsnitt av Vetenskapens värld medverkade både Tomas Persson och Mathias Osvath från LUCS cogntive zoology group. De berättar om några av framstegen inom forskningen om människoapors och [...]

Seminar

David Alm: Rights and Exclusionary Reasons.

2017-03-30 Th   13:15 - 15:00

Seminar

Just how beautiful is it?

2017-03-31 Fr   14:30 - 17:00