Department of Philosophy

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

 

2017-09-25

Presentation om syntolkning på Bokmässan

Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap, är en av redaktörerna av boken Syntolkning – forskning och praktik. Boken är den första av den här typen som knyter samman forskning och praktik. Jana [...]

2017-09-13

Stipendium för forskning om visselblåsare och ny teknologi

Cathrine Felix, universitetslektor i mänskliga rättigheter och praktisk filosofi, har tilldelats ett stipendium från Wahlgrenska stiftelsen. Hon får 250 000 kr för forskningsprojektet Societal [...]

2017-08-22

Schimpanser och djurparksbesökare imiterar varandra lika mycket

I motsats till tidigare forskning som visat att apor trots uttrycken “apa efter” eller “härmapa” är ganska dåliga imitatörer har kognitionsvetare från Lund i en ny studie på Furuviks djurpark kunnat [...]