Department of Philosophy

The Faculties of Humanities and Theology | Lund University

 

2016-10-24

Forskningsanslag till projekt i praktisk filosofi

Riksbankens Jubileumsfond delade i dagarna ut anslag till fyra projekt i filosofi - varav två med Lundaanknytning. [...]

2016-10-24

Kognitionsforskare får pris

Philip Pärnamets var en av fem unga forskare som fick motta Robert J. Glushkos utmärkelse för sin avhandling "Observing and influencing preferences in time”. [...]

2016-10-14

Syntolkning - forskning och praktik

Jana Holsanova, docent i kognitionsforskning, är en av redaktörerna för boken "Syntolkning - forskning och praktik" som nyligen publicerats i samarbete med Lunds Universitet, Stockholms Universitet [...]

Seminarium

Deep Learning

2016-10-26 On   13:15 - 15:00