Department of Philosophy

The Faculties of Humanities and Theology | Lund University

 

2017-01-13

Filosofiska rummet om determinism och plakatfilosofi

Mats Bergenhov står ofta vid Konsthallen i Malmö med plakat med deterministiska budskap. Han menar att människan saknar fri vilja. [...]

2017-01-10

Stellan Skarsgård, Per T Ohlsson, Ulrike Hahn och Baruch Fischhoff nya hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten i Lund

Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet har utsett sina hedersdoktorer för år 2017. Vid doktorspromotionen i Lund den 2 juni kommer två professorer, en svensk journalist och en svensk [...]

2016-12-15

Nya anslag till kognitionsforskning

Två av forskargrupperna på LUCS fick igår besked om nya forskningsanslag. [...]