Department of Philosophy

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

 

2017-12-12

Conference on Formal Epistemology and Social Networks in Lund 24-25 April 2018

This conference highlights the state of the art and, in particular, recent advances in using mathematical and logical tools, but also empirical experimentation and computer simulations, for studying [...]

2017-11-29

Två bidrag till internationell postdok

Patrizio Lo Presti och Jeroen Smid har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för att göra en internationell postdok. [...]

2017-11-03

Bidrag till forskning om lärande och matematik

Magnus Haake och Agneta Gulz har tillsammans med Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg, Stockholms universitet beviljats 4,5 miljoner kronor från Skolforskningsinstitutet. [...]