lunduniversity.lu.se

Department of Philosophy

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

 

2018-12-10

Två bidrag till internationell postdok

Andrés Garcia och Asger Kirkeby-Hinrup har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för internationell postdok. [...]

2018-11-26

Filosofiska rummet om "Fredliga och inkluderande samhällen – utopi eller mänsklig rättighet?"?

I Filosofiska rummet i P1 från den 25 november diskuteras ett av FN:s globala mål för en hållbar framtid som bland annat handlar om ”att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar [...]

2018-11-09

Hur vi navigerar bland våra minnen

Forskare har länge inte funnit någon förklaring till varför den del av hjärnan som heter hippocampus både kan hjälpa oss att navigera i vår omgivning och skapa minnen av händelser – två uppgifter som [...]

Seminar

Eric Brandstedt: The Just Savings Principle

2018-12-13 Th   13:15 - 15:00

Seminar

Christmas Special

2018-12-14 Fr   15:15 - 17:00