lunduniversity.lu.se

Department of Philosophy

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Department Board

Filosofiska institutionens styrelse

Lärarrepresentanter

Agneta Gulz

Tobias Hansson Wahlberg, vice ordförande

Erik J Olsson

Tomas Persson, ordförande

Björn Petersson

Toni Rønnow Rasmussen

Tre studeranderepresentanter, varav två för grundutbildning (se studentrådets hemsida) och en för forskarutbildning.

Representanter övrig personal

Olle Blomberg

Eva Sjöstrand

Gruppsuppleanter lärare

Christian Balkenius

Ingar Brinck

Jana Holsanova

Gruppsuppleanter övrig personal

Matthew Talbert

Årets styrelseprotokoll läggs i högerspalten på denna sida. Protokoll från de senaste åren återfinns i vänsterspalten och protokoll äldre än 2013 finns under "Min institution" på HT:s intranät.

Protokoll 2019