lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2019-01-15

Hedersdoktor vid HT avliden

Professor emeritus Isaac Levi har avlidit i en ålder av 88 år. Isaac Levi blev 1988 hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten i Lund efter att ha nominerats av Filosofiska institutionen. [...]

2019-01-10

Bidrag till forskning för att stimulera ungas intresse för hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik

Agneta Gulz har tillsammans med Mattias Wallergård från Institutionen för designvetenskap beviljats 1,8 miljoner kronor från Tillväxtverket/Europiska regionala utvecklingsfonden för medverkan i [...]

2018-12-10

Två bidrag till internationell postdok

Andrés Garcia och Asger Kirkeby-Hinrup har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för internationell postdok. [...]

Seminarium

Caroline Torpe Touborg: Causation and moral norms

2019-01-24 To   13:15 - 15:00

Seminarium

Involved in the same guilt

2019-01-25 Fr   15:15 - 17:00

Seminarium

Johan Brännmark: Against Libertarian Paternalism

2019-01-31 To   13:15 - 15:00