lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2019-12-05

"Mycket hjärna" om formellt och informellt lärande

I det senaste avsnittet av podden Mycket hjärna diskuteras om det är skillnad mellan hur vi lär oss i skolan och utanför skolan. Ibland försöker man fånga sådana skillnader genom att tala om det [...]

2019-11-27

Kunskapsförmedlande journalister och framstående dansk historiker blir hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet

Journalisterna Thomas Lunderquist och Lars Mogensen, producent respektive programledare för radioprogrammet Filosofiska rummet, och Anette Warring, professor i historia vid Roskilde universitet, [...]

2019-11-26

Pedagogiska magasinet uppmärksammar forskning om digitala läromedel

I senaste numret av Pedagogiska magasinet, ett temanummer om digital skola, uppmärksammas forskning från Educational Technology Group (ETG) i flera artiklar: Agneta Gulz, professor i [...]