lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2019-02-01

Four PhD positions at the department

We have vacant positions for doctoral students in theoretical philosophy, cognitive science and practical philosophy, within "Lund-Gothenburg Responsibility Project". [...]

2019-01-22

Masterstudenter i kognitionsvetenskap på mässa för innovativ interaktion

Masterstudenter i kognitionsvetenskap och civilingenjörsstudenter visade upp sina forsknings- och utvecklingsanknutna projekt på en mässa på LUX den 17 och 18 januari. Sydsvenskan besökte mässan [...]

2019-01-15

Hedersdoktor vid HT avliden

Professor emeritus Isaac Levi har avlidit i en ålder av 88 år. Isaac Levi blev 1988 hedersdoktor vid Humanistiska fakulteten i Lund efter att ha nominerats av Filosofiska institutionen. [...]