Studenter i föreläsningssal

Till dig som ska studera i höst

Till hösten kommer viss undervisning att hållas på plats i Lund, men flera kurser måste fortsätta att ges delvis eller helt på distans av smittskyddsskäl. Vad som gäller för just din utbildning meddelas i kallelsen som skickas ut senare i sommar och kommer att finnas här på hemsidan. Läs mer om Lunds universitets beslut med anledning av coronaviruset.

Läs mer

Läs Baskurs för universitetsstudier till hösten

Kursen ingår i Lunds universitets nya satsning på en introduktionstermin. Anmälan öppnar den 15 juli.

Om filosofers liv och tankar

Framtiden som moralfilosofiskt problem – intervju med Eric Brandstedt