Den 15 december öppnar möjligheten att göra sen anmälan till vårterminen 2022!

Förändringar med anledning av Covid-19 – för dig som studerar vid HT-fakulteterna.

Information till dig som börjar en utbildning höstterminen 2021.

Kalendarium