lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

 

2019-09-13

Projekt om AI och etik får anslag av Wallenberg

Vilka värderingar och normer bör användas när vi bedömer hur autonoma AI-system fungerar ur ett etiskt perspektiv? Det är en fråga som en forskargrupp vid Lunds universitet kommer att undersöka under [...]

2019-09-13

Katarzyna Bobrowicz nybliven doktor i kognitionsvetenskap

Den 6 september försvarade Katarzyna Bobrowicz vid Filosofiska institutionen sin avhandling "Memory for Problem Solving: Comparative Studies in Attention, Working and Long-term Memory". I [...]

2019-08-30

Anslag till forskning om att hantera klagomål mot energi- och klimatomställningen på ett rättvist sätt

Eric Brandstedt (Filosofi) har tillsammans med Vasna Ramasar (Humanekologi) och Henner Busch (LUCSUS) tilldelats medel för ett treårigt forskningsprojekt med titeln: "Att navigera [...]

Seminarium

The Stigma Objection to Affirmative Action

2019-09-18 On   18:15 - 21:15

Seminarium

Positive Rights: Two-Person Cases

2019-09-19 To   13:15 - 15:00

Seminarium

Computational psychiatry: an overview

2019-09-24 Ti   10:15 - 12:00