Doktorandinformation

Här hittar du som doktorand på filosofiska institutionen information kring dina forskarstudier: allmänna studieplaner, praktisk information och blanketter samt länk till individuell studieplan. För att hitta din individuella studieplan loggar du in på HT:s intranät med din Lucat-identitet.

Studieplaner

Praktisk information och blanketter

På HT-fakulteternas sida hittar du samlade anvisningar och annan viktig information som rör hela din forskarutbildning. På intranätet hittar du bland annat blanketter för att söka ekonomiskt stöd, information om hur du gör sjukanmälan samt rutiner och kontaktpersoner på arbetsplatsen.

Doktorandfackliga sidor

Doktorandkår och doktorandråd tillvaratar doktorandernas intressen i förhållande till universitet och området. På kårens hemsida kan du också hitta information angående doktorandens rättigheter och skyldigheter under studietiden.

Övriga länkar

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2023-08-31