Studentrådet

Välkommen till studentrådet vid Filosofiska institutionen!

Studentrådet på filosofiska institutionen utgörs av studentrepresentanterna från de grundutbildningar som finns på institutionen. Det vill säga:
- Kognitionsvetenskap
- Teoretisk filosofi A, B, C och D
- Praktisk filosofi A, B, C och D
- PPE (för de kurser som läses i filosofi)

Varje kurs förväntas välja en till två studentrepresentanter.
Studentrådets möten annonseras via mail till medlemmar. Om du är intresserad av information om kommande möten, maila studentrådet så får du information inför och efter varje möte.

Nuvarande aktiviteter:

1. Representera studenterna och deras intressen (i studentkårens och institutionens verksamheter)
2. Bevaka utbildningens innehåll och kvalitet
3. Garantera god fysisk och psykosocial arbetsmiljö
4. Lyfta jämställdhets- och mångfaldsfrågor
5. Främja goda relationer mellan studenter och universitetspersonal
6. Planera sittningar och andra sociala arrangemang

Studentrådet består av:

 • Emelie Anduri - ordförande, institutionsstyrelserepresentant 
 • Saber Malmgren - vice ordförande, festkommitté
 • Elias Hult – SSO, festkommitté
 • Aaron Milz institutionsstyrelserepresentant 
 • Erik Jansson – festkommitté 
 • Sonja Holmer 
 • Benjamin Blomgren 
 • William Carp 
 • Linus Abrahamsson 
 • Isak Enström 
 • Gustaf Morenius - festkommitté
 • Julius Johansson 
 • Adam Areberg 
 • Gustav Almström 
 • Johan Strömberg

Kontakt

E-post:
studentradfilhts.luse

Facebook:
FilosofiskaStudentradet

Studentkårens hemsida:
HTSLund

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2024-04-23