Nyfiken på studier

Var roligt att du hittat hit! Här presenterar vi lite kortfattat ämnena praktisk och teoretisk filosofi, samt kognitionsvetenskap. Du får också veta mer om vår Baskurs för universitetsstudier som kan läsas som fristående kurs eller som del av en introduktionstermin. 
 

Människor har sedan lång tid tillbaka strävat efter att förstå och utforska grundläggande frågor om vår verklighet, vad vi kan veta, om vår moral, vårt sinne och vår existens. Genom reflektion, analys och resonemang försöker filosofi att skapa systematiska och välgrundade synsätt på dessa frågor.

Vid Filosofiska institutionen kan du studera både teoretisk och praktisk filosofi. 

Teoretisk filosofi försöker förstå principerna och begreppen som ligger till grund för vår värld och vårt tänkande. Exempel på frågor som ställs inom teoretisk filosofi är: Hur är världen beskaffad? Vad kan du veta? Vad är sanning? Vad är ett giltigt argument? Vad kan vetenskapen berätta för dig om världen? Vad är egentligen vårt medvetande? 

Inom praktisk filosofi utforskas istället frågor som är mer relaterade till mänskligt handlande och moraliska beslut: Vad innebär det att handla moraliskt? Bör du sluta äta kött? Har du ett ansvar för klimatförändringen? Hur kan vi resonera kritiskt och rationellt i värdefrågor? Vad är rättvisa? Står frihet i konflikt med jämlikhet? Vad kan vi veta om Gud, mirakel och livet efter detta? Vari består konstens värde?

Läs mer om kurser i praktisk filosofi här.
Läs mer om Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE)

Läs mer om kurser i teoretisk filosofi här.

Lyssna på ett avsnitt av vår podd "Om filosofers liv och tankar" där studenter pratar om varför de pluggar filosofi och vad man kan förväntas lära sig.

Kognitionsvetenskap försöker förstå de underliggande mekanismerna för mänskligt tänkande, perception, minne, språk och inlärning. Genom att kombinera insikter från olika ämnen som psykologi, datavetenskap, filosofi, neurovetenskap och lingvistik, strävar kognitionsvetenskapen efter att skapa en helhetsförståelse för hur människans kognition fungerar och utvecklas.

För att studera kognitionsvetenskap vid Filosofiska institutionen behöver du först ha en examen på kandidatnivå. Läs mer om masterprogrammet i kognitionsvetenskap här.

Att börja plugga på universitetet är en omställning till nya metoder och tekniker och ett nytt språk. Baskurs för universitetsstudier är till för dig som funderar på eller planerar att börja studera på universitet eller högskola och vill ha en god, stabil grund för de kommande studierna. Du får kunskap i praktiska verktyg som till exempel studieteknik, skriftlig och muntlig framställning, informationssökning och kritisk informationshantering.

Baskurs för universitetsstudier ger 7,5 högskolepoäng, vilket motsvarar fem veckors studier, och kan läsas som sommarkurs i Helsingborg eller fristående kurs på höst- och vårterminen i Lund. Under höst- och vårterminerna ingår kursen även som första kurs i Lunds universitets Introduktionstermin (30 hp). Läs mer om Baskurs för universitetsstudier och introduktionsterminen här.

Vid Filosofiska institutionen går det att läsa fristående kurser i praktisk och teoretisk filosofi på grundnivå upp till masternivå. Du kan välja att läsa någon enstaka kurs eller sätta ihop kurser som kan ingå i en examen. Institutionen har också ett treårigt program där du läser praktisk filosofi kombinerat med kurser i statsvetenskap och nationalekonomi (PPE). Programmet leder till en kandidatexamen i något av de tre ämnena. Läs mer om kandidatprogrammet i Praktisk filosofi, Politik och Ekonomi (PPE) här.

Inom ämnet kognitionsvetenskap har vi ett tvåårigt program på masternivå. Det innebär att du måste ha en kandidatexamen och ha läst kurser inom vissa ämnen först. Läs mer om masterprogrammet i kognitionsvetenskap här. 

Det kan vara många nya ord och begrepp för dig som inte pluggat tidigare. Här hittar du en guide till hur det fungerar att läsa fristående kurser, program och ta examen, med en praktisk ordlista för studier på universitetet.

Har du frågor är du välkommen att vända dig till studievägledaren i filosofi, Ylva von Gerberstudievagledarefil.luse, eller studievägledaren i kognitionsvetenskap, Eva Sjöstrandstudievagledarelucs.luse.

När du läser filosofi får du kunskaper som du har nytta av i många yrken. Du övar upp och utvecklar din förmåga att lösa problem, tänka logiskt och analysera situationer ur olika perspektiv. Du lär dig också att värdera olika typer av information för att kunna avgöra vad som är relevant och inte. Detta är färdigheter som värderas högt överallt på arbetsmarknaden. Många kombinerar studier i filosofi med andra ämnen.

Läs intervjuer med tidigare studenter som pluggat fristående kurser i filosofi och Kandidatprogrammet i praktisk filosofi, politik och ekonomi (PPE).

Anmälan till höstterminen 2024

Den 15 juli öppnar möjligheten att göra en sen anmälan till kurser som ges höstterminen 2024.
Anmäl dig via antagning.se

Studievägledning

Har du frågor om studier i filosofi? Välkommen att kontakta studievägledare Ylva von Gerber:
studievagledarefil.luse

Har du frågor om studier i kognitionsvetenskap? Välkommen att kontakta studievägledare Eva Sjöstrand: 
studievagledarelucs.luse

Studenter om varför de pluggar filosofi

Lyssna på ett avsnitt av vår podd där studenter pratar om varför de pluggar filosofi och vad man kan förväntas lära sig.

Tidigare studenter

Läs intervjuer med tidigare studenter som varit ute i arbetslivet i några år.

Se föreläsning om Platons verk "Gästabudet” och dess roll i Platons filosofi och idélära.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2024-05-23