Praktisk filosofi

Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar för "praktiskt tänkande", med speciell tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer. Lunds praktiska filosofer har under senare år fått externa medel till ett flertal forskningsprojekt, inom olika delar av ämnet. Projekten spänner över följande teman: Filosofiska teorier om värde, välfärdsbegreppet, förtjänst och ansvar, praktisk rationalitet, teorier om skäl, kollektiva handlingar, intentionsbegreppet, och dynamiskt beslutsfattande. Ser man mer generellt på forskningen inom ämnet vid institutionen är det fem områden som i nuläget drar till sig den största forskningsaktiviteten: moralfilosofi, axiologi (= värdeteori), politisk filosofi, beslutsteori, handlingsfilosofi och social ontologi. Forskningen är starkt internationellt orienterad och enskilda forskningsinsatser har tilldragit sig internationell uppmärksamhet. The Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) är ett 10-årigt projekt som pågår till 2025 under ledning av professor Paul Russell. Projektet är placerat vid Lunds universitet och Göteborgs universitet. LGRP bedriver forskning om bland annat moraliskt ansvar och fri vilja inom områdena handlingsteori, normativ etik, metaetik och juridiskt ansvar. På Lunds universitets forskningsportal hittar du information om forskningsprojekten inom praktisk filosofi.
Böcker i bokhylla

Ämneskoordinator

Undrar du något om avdelningen Praktisk filosofi? Kontakta Toni Rønnow-Rasmussen.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2021-01-25