Arbetsmiljö och studentmiljö

Inom HT-fakulteterna arbetar man på olika nivåer för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö och därmed för att försöka förebygga och förhindra risker för ohälsa för såväl anställda som studenter vid HT-fakulteternas många arbetsplatser. Dekanus har ett övergripande ansvar för arbetsmiljö, miljö och säkerhet vid fakulteterna medan prefekten har ansvaret för institutionens arbetsmiljö, miljö och säkerhet samt en allmän tillsynsplikt av miljö- arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet inom institutionen.

Mer information om arbetsmiljöfrågor:

Skyddsombud

Skyddsombud för Filosofiska institutionen: Anna Östberg
Ersättare: Anna Cagnan Enhörning

Studerandeskyddsombud: Elias Hult, studentradfilhts.luse

Om du som student vid Filosofiska institutionen uppmärksammar brister i arbetsmiljön kan du kontakta prefekt: Martin Jönsson eller studerandeskyddsombud Elias Hult, studerandeskyddsombudfil.luse

Framtidsrådet

Framtidsråd inrättades 2020 för arbete med likabehandling, jämställdhet, mångfald, hållbarhet och etik vid Filosofiska institutionen. Under likabehandling ingår i sammanhanget begrepp såsom diskriminering och kränkande särbehandling.

Framtidsrådets uppgifter är att identifiera behov, göra riskanalyser, formulera handlingsplaner och bevaka centrala påbud vad gäller områdena beskrivna ovan.

Rådet består av tre ämnesrepresentanter, en representant för administrativ personal och två studentrepresentanter. Minst en av ämnes­representanterna skall vara doktorand och minst en av representanterna skall vara ledamot i institutionsstyrelsen.

Rådet består i dag av

Tomas Persson, biträdande prefekt

Dani Alnashi, masterstudent i praktisk filosofi

Elias Hult, masterstudent i teoretisk filosofi
Eva Sjöstrand, TA-personal
Marianna Leventi, doktorand i praktisk filosofi
Alexander Tagesson, doktorand i kognitionsvetenskap

Kontaktperson: Eva Sjöstrand, eva.sjostrandfil.luse

Guide för studenter vid HT-fakulteterna om...

... diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Folder om diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

I guiden hittar du som anställd information om och stöd för vad som gäller vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. 

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2024-01-11