Institutionen

På Filosofiska institutionen arbetar ett åttiotal anställda och drygt tvåhundrafemtio studenter, antingen inom den tidigaste akademiska disciplinen filosofi, eller inom en av de allra senast tillkomna, kognitionsvetenskap. Institutionens utbildningar har gott rykte och vår forskning håller hög klass, med internationellt erkända och på vissa områden ledande forskare. I jämförelse med andra humanistiska institutioner är vi en ganska stor institution, men inte större än att studenter, anställda och institutionsledning kan mötas ofta och på ett informellt sätt. Separata grundutbildningar på alla nivåer samt forskarutbildningar ges av avdelningarna för Praktisk filosofi och Teoretisk filosofi. Avdelningen för Kognitionsvetenskap ger master- och forskarutbildning. Därutöver har vi kortare fristående kurser med anknytning till filosofi och kognitionsvetenskap samt sommarkursen Baskurs för universitetsstudier.

När det gäller forsknings- och utbildningsinriktning är avdelningarna till stor del självständiga men det finns också ett allt tätare samarbete mellan dem, inte minst bland forskare och doktorander. Organisatoriskt hör filosofiska institutionen till historisk-filosofiska sektionen, under området för humaniora och teologi. Innehållsmässigt är såväl filosofi som kognitionsvetenskap fakultetsöverskridande ämnen. I utbildning och forskning samarbetar vi med ämnen och grupper vid många andra institutioner och fakulteter i Sverige och andra länder. Ungefär hälften av våra studenter inleder sina akademiska studier med filosofi direkt efter gymnasiet, övriga väljer att komplettera andra utbildningar med filosofi eller kognitionsvetenskap senare. Det vanligaste motivet till att välja våra ämnen är att man är genuint intresserad av filosofiska eller kognitionsvetenskapliga frågor, och att man vill förbättra sin analytiska kapacitet och sin förmåga till kritiskt tänkande.

Anknuten verksamhet

Varje vår inbjuds allmänheten till en öppen föreläsningsserie, Pufendorfföreläsningarna. Ungefär en gång i månaden presenterar någon av våra forskare sin verksamhet vid en öppen institutionsföreläsning. Ibland har vi också öppet hus med inblickar i institutionens forskning och utbildning, och vi samarbetar nära med Filosofiska Föreningen och Hans Larsson-samfundet som båda har öppen föreläsningsverksamhet med anknytning till våra ämnen.

Institutionens lokaler

Från och med 11 augusti 2014 finns Filosofiska institutionen på Helgonavägen 3, fjärde och femte våningen i hus B (Gamla Zoologen). Bland lundabor förknippas annars filosofiämnena med Kungshuset i Lundagård, där våra ämnen huserat under större delen av Lunds universitets historia. Filosofiämnena fanns med då universitetet grundades 1666, de flyttade in i Kungshuset 1688 och blev också den sista universitetsverksamheten med forskning och utbildning att lämna parken Lundagård i Lunds centrum, i juli 2014. Bilder från Filosofiska institutionens verksamhet i Kungshuset. Kungshusets och filosofiska institutionens historia i årtal

Vår utbildning

Här kan du läsa om våra kurser, ämnen och program.

Vår forskning

Här kan du läsa om vår forskning och forskare.

Professorer genom tiderna

Läs wiki om Filosofiska institutionens alla professorer.

Entré till LUX
Entrén till hus B på LUX (Gamla Zoologen)
Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2023-06-02