lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Anställd

  För dig som anställd på Filosofiska institutionen

  Här hittar du länkar till sidor som är viktiga för ditt arbete.

  På intranätet (HT) kan du bland annat:

  • Ändra din personliga hemsida
  • Skapa e-postlistor för grupper av anställda på institutionen
  • Hitta viktiga dokument från institutionen och från LUX
  • Boka lokal på LUX
  • Komma åt din individuella studieplan (doktorander)

  Logga in på intranätet

  Din forskningsredovisning kan du göra löpande i LUCRIS.

  Mycket information som rör alla anställda på Lunds universitet hittar du på Medarbetarwebben, t.ex. information om semester, lön och arbetsmiljö, men även hjälp för att boka resor, arrangera konferenser och ladda ner bilder och logotyper till informationsmaterial.