Teoretisk Filosofi

Inom den teoretiska filosofin studeras principerna för mänsklig kunskap, vetenskapens utveckling och grunderna för den vetenskapliga kunskapen, principerna för tänkande, argumentation och kommunikation, metafysik, samt det egna ämnets historia. Exempel på för oss centrala frågor är: Vad är kunskap och vad är skillnaden mellan kunskap och information? Vad innebär logiskt tänkande och rationell argumentation? Vad innebär det att tänka kritiskt? Vad är det som ytterst existerar? Vad innebär det att en händelse orsakar en annan? Vad kännetecknar en vetenskaplig förklaring? Hur bör vi förändra våra åsikter och teorier i ljuset av nya fakta? Vad innebär språklig mening och hur uppstår kommunikation? I vilken mån är människans förmåga till tänkande och kommunikation unik?
Äldre bokryggar i en bokhylla

Ämneskoordinator

Undrar du något om avdelningen Teoretisk filosofi? Kontakta Erik J. Olsson.

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2020-07-10