Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för Filosofiska institutionens webbplats

Filosofiska institutionen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.fil.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta webbansvarig Anna Östberg på anna.ostbergfil.luse. Svarstiden är normalt två dagar. Du kan även ringa oss på 046-222 75 90.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta webbansvarig Anna Östberg på anna.ostbergfil.luse så att vi får veta att problemet finns och kan försöka åtgärda dem.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

  • Vissa länkar som ligger i ramverket har felaktig title-text och uppfyller inte 2.4.4 som säger "Skriv tydliga länkar".
  • Vissa rubriker har fått fel rubriknivå enligt den hierarkiska strukturen (H1, H2, H3 osv.)
  • CSS-formulär används inte i alla element och uppfyller inte 1.3.1. som säger "Ange i kod vad sidans olika delar har för roll".
  • En del iframe-element saknar title. Fält för title i iframe-elementet saknas i nuläget i webbverktyget.
  • Vissa symboler som ligger i ramverket har ingen alt-text och uppfyller inte 1.1.1 som säger "Beskriv med text allt innehåll som inte är text".
  • Det finns pdf:er på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Filosofiska institutionens webbplats. Senaste bedömningen gjordes den 21 april 2022. Vi har använt webbläsartillägget AccessMonitor vid utvärderingen.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 april 2022.
 

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2022-04-21