Programstruktur

Termin 1: Praktisk filosofi, baskurs, FPPA01.

Termin 2: Statsvetenskap, grundkurs, STVA14.

Termin 3: Nationalekonomi, grundkurs, NEKA12.

Termin 4: Praktisk filosofi, fortsättningskurs, FPPA23.

Termin 5: Statsvetenskap, fortsättningskurs, STVA23, eller Nationalekonomi, fördjupningskurser 30 hp (antingen NEKG11, 30 hp, eller fyra enskilda kurser om 7,5 hp vardera).

Termin 6: Statsvetenskap, kandidatkurs, STVK05, eller Praktisk filosofi, kandidatkurs, FPPA32, eller Nationalekonomi, fördjupningskurser, 15 hp, (två enskilda kurser om 7,5 hp vardera), kandidatuppsatskurs NEKH04, 15 hp, (NEKG21 och NEKG31 måste ingå i de 45 hp kurser som föregår uppsatskursen).

Sidansvarig: anna.ostbergfil.luse | 2023-12-19